Vi finns till för dig

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präster, diakoniarbetare och andra anställda finns till för församlingsmedlemmarna, men även för övriga.

Livet består av en mängd olika situationer och bland kan det vara skönt att tala med någon. Ibland kan det lättare att tala med någon utomstående. Ta kontakt om du vill samtala med en av församlingens anställda. Vi har alla tystnadsplikt.

Du kan också lämna in böneämnen i förbönslådor i kyrkorna eller till vår hemsida.

Inget problem är för litet då det är viktigt för dig!

Diakoni - I Tro, med Hopp, i Kärlek utfört

Diakonins uppgift är att finnas till för människor i alla livets situationer. Målsättningen är att i livets olika skeden se nöden och möta de aktuella behoven. Diakonins arbetsplan är de personliga kontakterna.

Livet kan ibland krisa till sig av olika orsaker. Då kan det vara viktigt att få tala med någon eller få hjälp på annat sätt.

Önskar du hembesök eller nattvard hemma? Ta gärna kontakt med en diakonissa eller en präst.

Samtals grupper för sörjande ordnas ca en gång per år. Ta kontakt med oss för mera information.

Här hittar du kontaktuppgifter till församlingens diakoniarbetare. 

En kvinna som lyssnar med medkänsla och håller den andras händer