Två tjejer som pysslar med rönnbär och lav. Ett rött ljus brinner i förgrunden.

Välkommen med i församlingens verksamhet!

I Pedersöre församling firas gudstjänst varje söndag i alla tre kyrkor, och flera olika grupper samlas regelbundet under terminerna.

Pedersöre församling vill värna om ett gott samarbete med de inomkyrkliga väckelserörelser som verkar i kommunen.