ljusglob

Välkommen med!

I Pedersöre församling firas högmässa eller gudstjänst varje söndag i alla tre kyrkor.

Det finns ett rikt musikliv med körer och musikgrupper.

Det finns smågrupper av olika slag, allt från bönegrupper till arbetslag inom församlingens loppmarknader. Alla är välkomna, med de gåvor och behov man har.

Klicka och sök i de olika kategorierna om det finns något där du passar in.