Esse församlingshem Fyren

Café Fyren

Essevägen 254, 68820 Esse

040 310 0455 ansvarig för ungdomsverksamheten

040 310 0458 husmor

Ungdomarnas har två rum speciellt avsedda för deras verksamhet.

Fyren och Café Fyren

Fyren används för friare aktiviteter som musikövningaroch olika spel. Om man vill hålla dop i Fyren kan själva dopet ske i Fyren som möbleras med stolar och dopkaffet  i Café Fyren. Dopet kan också ske i Achreniussalen om den är ledig och serveringen i Café Fyren.

Café Fyren är möblerat med bord och stolar, tillgång till pentrykök och med bardisk för servering. Det finns plats för ungefär 30 personer. Mot ån finns en grillplats och uteschackbräde. Utgång från Café Fyren.

Det används i första hand för församlingens ungdomsverksamhet. När ungdomarna inte använder det kan det också hyras för mindre sällskap. Serveringen kan ske enligt självservice eller med husmor. Vid självservice uppbärs en pentryavgift och om husmor anlitas uppbörs en timavgift.

Till Fyren kommer man via en mindre dörr, med klar skyltning. 

Inva

Där finns ingen invaramp till Fyren, trappan har några trappsteg och stadig ledstång. Man kan komma in via huvudentréns ramp om man anmäler på förhand så att dörren är öppen. Invatoalett och skötbord finns i anslutning till Fyren.

Pentrykök

Tillgång till pentrykök.

För barnen

Utanför ingången till Fyren finns en stor lekpark. Det finns regntak för barnvagnar.

Parkeringsplatsen vid församlingshemmet används. För den som har svårt gå längre sträckor kan infarten för varuintag/räddningsvägen användas. Bilen ska sedan parkeras på parkeringsplatsen.

Läge på kartan

Café Café
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett