Esse församlingshem Fyren

Café Fyren

Esse vägen 254 , 68820 Esse
040 310 0455 (ansvariga för ungdomsverksamheten), 040 310 0458 (husmor)

Ungdomarnas har två lokaler speciellt avsedda för deras verksamhet.

Fyren och Café Fyren

Fyren är inte fast möblerad utan används för friare aktiviteter som musikövningar, pingis, biljard o.dyl. Om man vill hålla t.ex. dop i Fyren kan själva dopet ske i Fyren som möbleras med stolar och dopkaffet bjuder ni sedan på i Café Fyren. Dopet kan också ske i Achreniussalen om den är ledig och serveringen i Café Fyren.

Café Fyren är möblerat med bord och stolar, tillgång till pentrykök, bardisk för servering. Plats för ungefär 30 personer. Mot ån finns en grillplats och uteschackbräda. Utgång från Café Fyren.

Utrymmet används i första hand för församlingens ungdomsverksamhet. När ungdomarna inte använder det kan det också hyras för mindre sällskap t.ex. dopkaffe. Serveringen kan ske enligt självservice eller med inhyrning av husmor. Vid självservice uppbärs en pentryavgift som inkluderar anvädningen av pentryr och befintliga kärl. Om husmor anlitas uppbörs en timavgift.

Till Fyren används en sidoingång vid församlingshemmet. Klar skyltning på dörrarna. 

Inva

Där finns ingen invaramp till fyren, trappan har några trappsteg, stadig ledstång. Om det finns behov av invaramp används den vid stora ingången. Invatoalett och skötbord finns i anslutning till Fyren.

Pentrykök

Tillgång till pentrykök.

För barnen

Utanför ingången till Fyren finns en stor lekpark. Det finns regntak med tanke på att barnvagnar skall kunna stå ute om barnen skall sova.

Parkeringsplatsen vid församlingshemmet används. För den som har svårt gå längre sträckor men klarar trappor kan infarten för varuintag användas. Då kommer ni nära dörren till Fyren. Bilen skall sedan parkeras på parkeringsplatsen p.g.a. att det också är fråga om räddningsväg.
Café
Skötrum
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk