Kustens och Ålands centralregister

Telefonbeställningar tas emot vardagar 9.00-11.00 och 12.15-14.00, onsdagar 12.15-14.00 på telefonnummer 040 759 1204. Vi tar inte emot textmeddelanden. Elektroniska beställningar görs via länkarna nedan.

Kustens och Ålands centralregister skriver landsomfattande ämbetsbetyg gällande medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan. På intygen finns  alla uppgifter om flyttningar och medlemskap från 15-års ålder.Beställaren gör endast en beställning och ämbetsbetyget skrivs av det centralregister dit personens sista församling hör. Leveranstid är för tillfället två veckor. Intygen sänds på post eller skyddad e-post. 

Ämbetsbevis och släktutredningar

Det finns två typer av ämbetsbevis

1. Levnadsintyg

På intyget anges personens basuppgifter. Vid behov, beroende på ändamålet, kan information om make/maka, barn eller föräldrar tilläggas. Till förälderns bouppteckning behövs inte skilt levnadsintyg för barn som hör till ev.luth kyrkan. Barnens lever-uppgifter syns på förälderns släktutredning. Om barnet inte hör till ev.luth kyrkan måste levnadsintyg beställas från personens egen registerförare t.ex. DVV eller från utlandet. För att underlätta uträttande av ärenden innan bouppteckningen är klar, kan ett levnadsintyg där släktskap syns behövas. Kontrollera med ifrågavarande inrättning, t.ex. banken.

2. Ämbetsbevis för släktutredning

Släktutredning behövs oftast för bouppteckning och annan skötsel av dödsboärenden (t.ex. bostads- och fastighetsaffärer, lagfart, avsägande av arv).

Observera att olika användningsändamål kostar. Priset för en släkturedning börjar från 60 eur. Se Avgiftslänken nedan.

En släktutredning innehåller en obruten kedja av personens flyttinformation och medlemskap från 15 års ålder till idag / dödsdag. I den framgår makar och barn. Om personen är barnlös och ogift anges föräldrarna och syskonen. 

Beställ släktutredning för bopuppteckning i god tid. 

En släktutredning är inte samma som släktforskning. 

Centralregistrets verksamhetspunkt i Jakobstad finns på Köpmansgatan 10, vån. 5, 68600 Jakobstad. Personalen betjänar vardagar 9.00-11.00 12.15-14.00, förutom onsdagar 12.15-14. Använd hiss för att komma till 5. våningen.

Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns på adressen Olympiagatan 16 A 34. Personalen betjänar er må-ons, fre kl. 9-15 och onsdag kl.10-15.

Centralregistrets verksamhetspunkt i Jomala har kontor på adressen Olofsgården, Godbyvägen 445, 22150 Jomala. Personalen betjänar må-tis kl. 9-12 och tors. kl. 9.00-14.30. 

Centralregistrets verksamhetspunkt i Sibbo finns i Sibbo församlings utrymmen, Stora Byvägen 1. Personalen betjänar må-tis, tors, kl. 9-12. 

Till Kusten och Ålands centralregister hör följande församlingar (inom parentes tidigare församlingar); Agricola svenska (Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Pernå, Strömfors), Borgå svenska domkyrko-, Brändö-Kumlinge, Eckerö-Hammarland (Eckerö, Hammarland), Ekenäsnejdens svenska (Ekenäs, Snappertuna, Tenala, Bromarv), Hangon suomalainen, Hangö svenska, Jakobstads svenska, Jomala, Kimitoöns (Kimito, Dragsfjärd, Hitis, Västanfjärd) , Korsholms svenska, Korsnäs, Kristinestads svenska (Kristinestad, Lappfjärd, Sideby, Tjöck), Kristiinankaupungin suomalainen, Kronoby (Nedervetil, Terjärv), Kvevlax, Larsmo, Lemland-Lumparland, Länsiturunmaaan, Malax (Bergö, Petalax), Mariehamn, Nykarleby (Jeppo, Munsala), Norra Ålands (Finström-Geta, Sund-Vårdö), Närpes (Pörtom, Övermark), Olaus Petri, Pedersöre (Esse, Purmo), Pietarsaaren suomalainen, Replot, Tyska församlingen, Saltvik, Sibbo svenska, SolfVasa svenska (Wasa), Väståbolands svenska (Pargas svenska, Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö), Vörå (Maxmo, Oravais) och Ålands södra församlingar.

Du kan vända dig till Centralregistret i följande ärenden:

Kontakt till centralregistret i Jakobstad för beställningar per telefon: 040 759 1204 (betjäning enligt tider ovan) eller e-post: crkr@evl.fi

Besöksadress: Köpmansgatan 10, vån. 5, 68600, Jakobstad

Postadress: Kustens och Ålands centralregister, PB 34, 68601 Jakobstad

 

Kontakt till centralregistret i Vasa på telefonnummer: 0408 687 189 eller e-post: crkr@evl.fi

Besöksadress: Olympiagatan 16 A 34, 65100 Vasa

Postadress: Kustens och Ålands centralregister, Olympiagatan 16 A 34, 65100 Vasa

 

Kontakt till centralregistret i Sibbo på telefonnummer: 0408 687 190 eller e-post crkr@evl.fi

Besöksadress: Sibbo kyrkliga samfällighets utrymmen, Stora Byvägen 1, 04130 Sibbo

Postadress: Kustens och Ålands centralregister, Stora Byvägen 1, 04130 Sibbo

 

Du kan på ett tryggt sätt beställa ämbetsbetyg på dig själv eller ämbetsbetyg i form av en släktutredning över en avliden via Finlands evangelisk-lutherska kyrkas elektroniska service på webben. 

Beställ ämbetsbetyg eller släktutredning på webbsidan suomi.fi

Gamla kyrkböcker och ett förstoringsglas.