Verksamhet för barn och familj


Barnledare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Barnledare

Barnledare
Församlingsassistent
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Barnledare (tjänstledig)
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Barnledare

Barnledare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO
Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Barnledare