Verksamhet för barn och familjMariann Flinck-Ahlvik

Församlingsassistent, barnledare i Esse dagklubbar och familjeklubb
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Jenny Granholm

Ansvarig för familjeklubben i Lepplax


José Lindkvist

Civiltjänstgörare

Bodil Nybacka

Barnledare i Bennäs och Kållby dagklubb, familjeklubben i Bennäs