Verksamhet för barn och familjMariann Flinck-Ahlvik

Församlingsassistent, barnledare i Esse dagklubbar och familjeklubb
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Jenny Granholm

Ansvarig för familjeklubben i Lepplax

Rebecka Häger

Barnledare i Kållby dagklubb och familjeklubb, häftis i Bennäs och Kållby

Bodil Nybacka

Barnledare i Bennäs och Kållby dagklubb, familjeklubben i Bennäs

Linda Sundström

Barnledare i Lepplax och Bennäs dagklubb