Verksamhet för barn och familj


Barnledare

Barnledare
Församlingsassistent
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Barnledare
Pedersöre församling

Barnledare
Pedersöre församling

Barnledare
Pedersöre församling
Barnledare (tjänstledig)
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Barnledare

Barnledare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO
Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Barnledare
Pedersöre församling
Barnledare