Ändringar i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets faktureringsadresser från och med 11.10.2021

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets (FO-nummer 0209259-4) faktureringsadresser ändras från och med 11.10.2021. Förmedlaren av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets fakturor är i fortsättningen Telia Finland Abp och nätfakturaoperatören är CGI. När operatören byts ändras faktureringsadresserna. Ändringen gäller både nätfakturor och pappersfakturor. I nätfakturorna ändras nätfakturaoperatörens och förmedlarens identifikationsuppgifter. I pappersfakturorna ändras postbox- och postnummeruppgifterna.

Leverantörerna ska uppdatera de nya faktureringsadressuppgifterna i sina kundregister. De nya faktureringsadresserna gäller från och med 11.10.2021. 
Observera att endast fakturor ska skickas till den nya adressen. Adressen kan inte användas för leverans av varor, reklamförsändelser etc. 

Församlingsekonomins nätfakturaadress finns i listan nedan. Nätfakturor som skickats med gamla faktureringsadresser förmedlas inte till mottagaren från och med 15.11.2021 och avsändaren får en automatisk felanmälan.

 

Ändringar i nätfakturaadresserna


Uppgifter som ändras i nätfakturaadressen
Nätfakturaoperatör: Telia Finland Abp
Förmedlarkod: 003703575029


Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets (innefattar också Pedersöre församling, Jakobstads svenska församling och Pietarsaaren suomalainen seurakunta) faktureringsadresser från och med 11.10.2021

Fakturamottagare: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Nätfakturaadress: 003702092594


Ändringar i pappersfakturornas adress:

Som adress på pappersfakturor används i fortsättningen nätfakturaadressen i stället för den nuvarande ++ adressen. Dessutom ändras postbox- och postnummeruppgifterna. De nya adressuppgifterna för pappersfakturor samt e-postadresserna för skannade fakturor finns nedan. 
    

Fakturamottagare: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Adress på pappersfakturor: 
Kyrkans servicecentral/
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
003702092594
PB 5018
02066 DOCUSCAN
    
E-postadress: kkr.pl5018@xbs-salo.com 

Endast fakturor tas emot till faktureringsadressen för pappersfakturor. Eventuell annan post, såsom separata bilagor, förmedlas inte vidare. Pappersfakturor som skickats med felaktiga, gamla eller bristfälliga faktureringsadresser beaktas inte efter 15.11.2021.


Faktureringsanvisningar 

Fakturorna ska alltid skickas som nätfakturor i första hand. Om ni inte har möjlighet att skicka nätfakturor från ert faktureringssystem, kan ni använda den avgiftsfria leverantörsportalen. 

Faktureringsformatet för nätfakturor ska enligt vad som anges i lagen om nätfakturor vara Finvoice 3.0 eller TEAPPSXML3.0. Ytterligare information om adressen https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190241Öppna länk i ny flik

Vi ber er observera att den gällande faktureringsadressen alltid ska synas också på fakturans bild både när nätfakturor och pappersfakturor sänds. Om det är fråga om en pappersfaktura och det inte finns någon officiell faktureringsadress på bilden av fakturan, är det inte möjligt att behandla fakturan i skanningscentralen. 

    
Leverantörsportal

Leverantörsportalen är en tjänst där man upprättar och skickar fakturor elektroniskt, om fakturaavsändaren inte har ett faktureringssystem. Leverantörsportalen kräver registrering. Om ni vill registrera er som användare av portalen kan ni meddela detta genom att fylla i registreringsblanketten på webbplatsen https://evl.fi/plus/forvaltning-och-ekonomi/centralforvaltningens-ekonomi/kyrkans-servicecentralÖppna länk i ny flik.

Logga in i leverantörsportalen på adressen https://www.laskuhotelli.fi/portaaliÖppna länk i ny flik. Vid den första inloggningen rekommenderar vi att ni bekantar er med anvisningarna för leverantörsportalen på adressen https://www.telia.fi/yrityksille/asiakastuki/muut-tuotteet/telia-talous/telia-talous-Öppna länk i ny flikkayttoohjeet.

    
Mer information   

Om ni har frågor som gäller fakturor kan ni ta kontakt per e-post pedersorenejdens@evl.fi eller telefon 040 310 0400. 

 

Med samarbetshälsningar

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet