Pedersöre kyrkoplan och Pedersöre gamla gravgård

De första gravsättningarna på kyrkoplan är från 1800-talet. På kyrkoplan innanför kyrkmuren finns hjältegravarna men också enskilda gravar. Gravläggningar sker fortfarande i familjegravar.

Här finns minnesmärket för ”begravda på annan ort”, där man kan tända ett ljus till minne av någon vars grav finns på en annan plats.

Pedersöre gamla gravgård ligger invid kyrkan mot söder. Området är närmare 1 ha stort, indelat i två avdelningar av en bred grusgång i mitten. Pedersöre gamla är grundad i slutet av 1800-talet, men på detta område anlades nya gravar så sent som i början av 2000-talet. Gravläggningar sker kontinuerligt i tidigare inlösta familjegravar.

Via denna länk hittas karta över Pedersöre gravgårdÖppna länk i ny flik

Stor gravsten med ett kors och texten:
På kyrkoplan finns en minnessten för begravda på annan ort
En grusgång med som omgärdas av gravar och björkar
Pedersöre gamla gravgård