Ungdomsarbetet


Maria Lassila

Ungdomsarbetsledare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Joanna Öhland

Församlingspedagog (tjänstledig 1.9.2021-31.5.2022)
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Jimmy Österbacka

tf kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar