Ungdomsarbetet


Ungdomsarbetsledare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Församlingspedagog
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Församlingspastor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD