Ungdomsarbetet


Ida Edman

t.f församlingspedagog
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 Esse

Maria Lassila

Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Jimmy Österbacka

Kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar