Ungdomsarbetet


Rebecka Björk

tf. församlingspedagog 15.8.2023-31.7.2024
Essevägen 254
68820 ESSE


Maria Lassila

Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

José Lindkvist

Civiltjänstgörare

Jimmy Österbacka

Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar