Barn leker på golvet.

Vårterminen 2023

Vårterminen i våra dagklubbar startar 9/10.1. Vid frågor kontakta Annika Snellman, tfn 040 3100448. annika.snellman@evl.fi.

Dagklubbsbarnen i Purmo har byggt fina snögubbar i lekparken utanför kyrkhemmet.

Tag kontakt

Ledare för verksamheten inom barn och familj
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE