Dagklubb

Barn lär sig medan de leker fast de inte leker för att lära sig. I dagklubben får 3-5 åringar ta del av den kristna tron på ett enkelt sätt. 

Dagklubben är församlingens småbarnspedagogik. Bibelberättelserna och kyrkoårets helger är skatter för livet, som barnen får i dagklubben. Tillsammans med barnledarna och de andra barnen utvecklas barnens tro. 

Barnledarna och ledaren för verksamheten bland barn och familj planerar innehållet för att stöda hela barnets utveckling. Utevistelse, samling, lek, rörelse, pyssel, mellanmål, sång och bön i olika former ingår i dagsprogrammet. 

Alla är olika men lika värdefulla. Ingen kan allt men alla kan något och tillsammans lär vi av varandra.

Grupperna samlas 4 timmar per dag två gånger i veckan. Terminsavgiften är 90€/ termin, för ett syskon 70 €/ termin. Annan församlingstillhörighet än Finlands evangelisk-lutherska kyrka: 110€/ termin.

Anmälningar till dagklubben 2024-2025

Nu är det dags att anmäla till Pedersöre församlings dagklubbar nästa år!

Anmälningar tas emot fr.o.m. 5.2.2024. Sista anmälningsdag är 11.3.2024. Dagklubben erbjuds i första hand åt 4-5-åringar, men i mån av möjlighet även åt 3-åringar. Alla är välkomna, dock så att medlemmar i församlingen har företräde. Efter att anmälningstiden gått ut avgörs vilka grupper som kan starta och i vilken mån 3-åringar får plats i grupperna.

Välj i samband med anmälan om den gäller Bennäs, Esse, Kållby eller Lepplax.

Här kommer du till anmälningsblanketten

             

Dagklubbsbarnen i Purmo har byggt fina snögubbar i lekparken utanför kyrkhemmet.

Tag kontakt

Församlingsassistent, barnledare i Esse dagklubbar och familjeklubb
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Barnledare i Bennäs och Kållby dagklubb, familjeklubben i Bennäs