Pedersöre kyrkas historia

Pedersöre kyrka är en av Österbottens äldsta medeltidskyrkor. Årtalet 1250 ovanför huvudingången härleds från en ganska sen och osäker historieskrivning. Där nämns att den första kyrkan i Pedersöre byggdes omkring 1250. Pedersöre församling omnämns flera gånger under tidigt 1300-tal, medan sockennamnet Pedersöre nämns i säkra källor år 1348.

Den första kyrkan var troligen ett litet kapell av sten eller trä. Den nuvarande kyrkans äldsta delar härstammar från den medeltidskyrka som troligen byggdes under 1400-talet. Kyrkan hade formen av ett rektangulärt långhus med altare i öster och ett torn i väster.

Ombyggnaden till korskyrka inleddes år 1787. Den svåra uppgiften anförtroddes den så 33-åriga Jakob Rijf. Den ritning som Gustav III godkänt följdes lyckligtvis inte helt. På så sätt räddades den vackra 65 höga tornspiran för framtiden. Den förstördes dock vid en förödande brand i juli 1985, tillsammans med kyrkans altartavla och orgel. Den nya altartavla, ”Tidlös tid”, målad av Jukka Nopsanen 1991 föreställer liksom alla sina kända föregångare nattvardens instiftelse. Tavlan är den fjärde i Schröders vackra ram från 1705. Den efter branden totalrenoverade kyrkan togs på nytt i användning till advent 1986. Den 39-stämmiga, helmekaniska orgeln är från 1988. Den är kyrkans femte orgel och kommer från det danska orgelbyggeriet Marcussen & Son.

Madonna-statyn har tillhört ett altarskåp och är från 1400-talet. Ljusstaken med 14 ljus är en gåva år 1867 av släkten Skruf.

Bottenvåningen i klockstapeln, som är av österbottnisk typ, är gjord av sten. Den byggdes under ledning av Thomas Rijf och Matts Honga under åren 1769-1775. En av kyrkklockorna i klockstapeln är från år 1488 och har sannolikt tillverkats i Tallinn. Klockan fanns ursprungligen i Åbo domkyrka, varifrån Jacob de la Gardie skaffade den 1615 och donerade den till Pedersöre kyrka, som låg i hans förläning.

I nordöstra hörnet av kyrkogårdens stenmur finns ett åttkantigt benhus som uppfördes år 1775 under ledning av Thomas Rijf.