Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingens veckoprogram med gudstjänster, andakter, samlingar och verksamhet för olika åldrar finns här. Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Tidningen Kyrkpressen ges som gåvoprenumeration till alla hushåll i församlingen.

Veckoprogram 16-30.5 2019

FREDAG 17.5
- 14: Andakt i Lyo (Pedersheim), Häggblom

4. söndagen efter påsk, De stupades dag 19.5
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, lit. Erikson, pred. Jakob Edman, Manskören, Östman, textläsare Monica Holmgård, dörrvärdar Katternö, efteråt uppvaktning vid krigargravarna 532, 383, 833, 815, 221, 545:1-2
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Fredrik Snellman
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem, arr. Laestadianer i Jakobstadsnejden

FREDAG 24.5
- 14: Andakt i Pedersheim, Purmo församling

5. söndagen efter påsk 26.5 
- 10: Gudstjänst i kyrkan, lit. Jakob Edman, pred. Österbacka, kantor Pandey, textläsare Nina Vikström, dörrvärdar Sundby
- 13: Lepplax söndagsskolas vårfest i Lepplax samlingshus
- 15: Sammankomst i Flyngängens bönehus, Kristian Gäddnäs, tolkning

Kristi himmelsfärdsdag, torsdag 30.5 
- 10: Vi får säga pappa – mässa i kyrkan, Barnkören, Häggblom, Pandey