Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingens veckoprogram kan du läsa här. Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Tidningen Kyrkpressen ges som gåvoprenumeration till alla hushåll i församlingen.

Kontakta församlingskansliet 0403100440 om ert hushåll inte får Kyrkpressen.

Veckoprogram för 23-29.11.2020

Torsdag 26.11

- kl 17.30 Andakt i youtubekanalen, från Pedersöre kyrka.

- kl 19 Kvällsmässa med unga, Esse kyrka, Österbacka m.fl.

Söndag 29.11

- kl 10 Gudstjänst i Esse kyrka, Häggblom, Heikkilä, barnkör

- kl 10 Gudstjänst i Pedersöre kyrka, Österbacka, Pandey, Ida Maria Wikström violin. Strömning via youtube.

- kl 10 Gudstjänst i Purmo kyrka, Portin, Östman, adventskören

 

Nu kan man höra den nya orgeln i Achreniussalen i en serie kommande musikevenemang. På självständighetsdagen kommer Sven-Olof Ray spela finländska tonsättare. Obligatorisk förhandsanmälan på nätet.

Sö 6.12 kl. 15.00 

Sö 6.12 kl. 16.15 

Anmäl dig här.  Anmälningar tas emot t.o.m. 1.12.

Med reservation för ändringar.

Altaret i Purmo kyrka inför nattvardsgång