Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingens veckoprogram med gudstjänster, andakter, samlingar och verksamhet för olika åldrar finns här. Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Tidningen Kyrkpressen ges som gåvoprenumeration till alla hushåll i församlingen.

Veckoprogram 31.10-17.11

TORSDAG 31.10
- 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening

FREDAG 1.11
- 18-20: Kyrkan öppen för stillhet och ljuständning

Alla helgons dag 2.11 
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, Kyrkokören, liturg Häggblom, pred. Österbacka, kantorer Östman, Pandey, textläsare Kerstin Grev, dörrvärdar Forsby, ett gemensamt ljus tänds för alla församlingsmedlemmar som dött sen senaste allhelgona PSALMER: 130:1-2, 567, 381, 128, 222, 130:3-4
- 15 och 19: Sammankomst i Flynängens bönehus, Rolf Ohlsen, tolkning
- 19: Andakt med ljuständning i kyrkan, Manskören, Österbacka, Emet, kantorer Östman, Pandey, ljus tänds och namn läses för gravsatta i Pedersöre församling sen allhelgona 2018 PSALMER: 914, 574, 522

21. söndagen efter pingst 3.11
- Ingen gudstjänst i kyrkan kl 10, istället:
- 10 Familjegudstjänst med söndagsskolan i Lepplax bykyrka, radiering, söndagsskolbarnen och St Olofskören sjunger, lit. Erikson, pred. Häggblom, kantorerna Östman och Pandey PSALMER: 188, 87, 576, 583
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Rolf Ohlsen, tolkning
- 19: Kyrkokonsert med sångare och musiker från Pedersörebygdens sång- och musikförbund i kyrkan, andakt Häggblom, kollekt för den lokala diakonin

MÅNDAG 4.11
- 13: Symöte i Kållby bönehus

TORSDAG 7.11
- 19.30: Bibel och bön i Forsby bykyrka

FREDAG 8.11
- 14: Andakt i Pedersheim, Häggblom, Pandey
- 19: Night in church för ungdomar

Fars dag, reformationsdagen 10.11
- 10: Gudstjänst i kyrkan, lit. Österbacka, pred. Häggblom, textläsare Ulla Storbjörk, dörrvärdar Kållby PSALMER: 508, 289:3-4, 166, 828, 904, 427, 544, 462:6-7
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Fredrik Snellman

MÅNDAG 11.11
- 13: Symöte i Forsby bykyrka
- 13.30: Sundby-Karby symöte i Sundby byahem

FREDAG 15.11
- 14: Andakt i Pedersheim, Esse församling

LÖRDAG 16.11
- 19: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kaj Fagerholm

Uppbrottets söndag 17.11 
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, lit. Österbacka, pred. Erikson, kantor Östman, textläsare Anders Salo, dörrvärdar Kållby, skriftskolan startar, efteråt samling för konfirmander och föräldrar i församlingshemmet
- 14: Gudstjänst i Forsby bykyrka, söndagsskola för barn under predikan, häftis medverkar, Erikson
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Anders Värnström, tolkning
- 17: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kaj Fagerholm, servering

MÅNDAG 18.11
- 13: Symöte i Kållby bönehus

ONSDAG 20.11
- 19.30: Skriftskolans föräldrasamling i Kyrkostrands församlingshem

FREDAG 22.11
- 14: Andakt i Pedersheim
- 19: Cafékväll med vår tids Agricola i Kyrkostrands församlingshem, Riikka-Maria och Tomas Kolkka som jobbat i Papua Nya Guinea och numera Thailand.

LÖRDAG 23.11
- 19: Domsöndagsmöten i Kållby bönehus, Heidi och Evans Orori, Kristian Nyman, sång Annette & Robert Ståhl.
- 19: Sammankomst i Lepplax bykyrka

Domsöndagen 24.11
- 10: Gudstjänst i kyrkan, Häggblom, Östman, textläsare Markus Nylund, dörrvärdar Östensö, söndagsskola under predikan i sakristian, Siv Borgmästars
- 14: Domsöndagsmöten i Kållby bönehus, Albert Häggblom, Jimmy Österbacka, sångprogram
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kristian Gäddnäs
- 18: Orgelinvigning i Flynängens bönehus

Veckoprogram 14.11 - 1.12 2019

FREDAG 15.11
- 14: Andakt i Pedersheim, Esse församling
- 20: Ungdomskväll i Kyrkhemmet i Bennäs

LÖRDAG 16.11
- 19: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kaj Fagerholm
- 19: Födelsedagskonsert i Kyrkostrands församlingshem, Jan-Erik Nyholm 70 år, kollekt till diakonin, andakt Erikson

Uppbrottets söndag 17.11 
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, lit. Österbacka, pred. Erikson, kantor Östman, textläsare Anders Salo, dörrvärdar Kållby, skriftskolan startar, efteråt samling för konfirmander och föräldrar i församlingshemmet
- 14: Gudstjänst i Forsby bykyrka, söndagsskola för barn under predikan, Erikson, Pandey
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Anders Värnström, tolkning
- 17: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kaj Fagerholm, servering

MÅNDAG 18.11
- 13: Symöte i Kållby bönehus

ONSDAG 20.11
- Församlingskansliet stängt
- 19.30: Skriftskolans föräldrasamling i Kyrkostrands församlingshem

FREDAG 22.11
- 14: Andakt i Pedersheim, Österbacka, Pandey
- 19: Cafékväll med vår tids Agricola i Kyrkostrands församlingshem, Riikka-Maria och Tomas Kolkka som jobbat i Papua Nya Guinea och numera Thailand.

LÖRDAG 23.11
- 19: Domsöndagsmöten i Kållby bönehus, Heidi och Evans Orori, Kristian Nyman, sång Annette & Robert Ståhl, servering, lotteri
- 19: Sammankomst i Lepplax bykyrka

Domsöndagen 24.11
- 10: Gudstjänst i kyrkan, sånggruppen Alpha, Häggblom, Östman, textläsare Markus Nylund, dörrvärdar Östensö, söndagsskola under predikan i sakristian, Siv Borgmästars
- 14: Domsöndagsmöten i Kållby bönehus, Albert Häggblom, Jimmy Österbacka, Henrik Östman. Sång av ungdomar, servering, lotteri
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kristian Gäddnäs
- 18: Orgelinvigning i Flynängens bönehus

MÅNDAG 25.11
- 13: Symöte i Forsby bykyrka
- 13.30: Sundby-Karby symöte hos Berit Forsbacka

ONSDAG 27.11
- 12: Vi besöker lunch för daglediga i Esse församlingshem, Mirella Enlund från Project Liv, mat 10 €, anmäl deltagande och behov av skjuts senast 21.11 till tfn/sms 040-3100446 (Åsa), 040-3100447 (Maria).

TORSDAG 28.11
- 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening

FREDAG 29.11
- 8.30: Adventsandakt och lyktvandring med Kållby-Heimbacka skola, Flynängens bönehus, bysbor välkomna, servering
- 8.30: Adventsandakt och lyktvandring med Bennäs skola, Kyrkhemmet i Bennäs, bysbor välkomna, servering
- 10: Adventsandakt med dagvården i kyrkan, åsna med föl ute vid huvudporten, Snellman, Erikson, Pandey
- 18.30: Joulukonsertti, kyrkan, inträde
- 19: Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs, Homeward Bound, servering, arr. KU i Pedersöre

1. söndagen i advent 1.12 
- 10: Festgudstjänst i kyrkan, Kyrkokören, St Olofskören, Barnkören, lit. Häggblom, pred. Erikson, kantorerna Östman och Pandey, söndagsskola under predikan i sakristian, efteråt glögg och pepparkaka i Pelargången
- 15: Söndagsskolans julfest, Kållby bönehus, Snellman, Östman
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Staffan Snellman, tolkning

Julfest för pensionärer och daglediga

Tisdag 10.12 kl 12 i Kyrkostrands församlingshem
Helena Cederberg
Julmat & kaffe 16 €
Anmäl deltagande och behov av skjuts senast 3.12 till tfn/sms 040-3100446 (Åsa), 040-3100447 (Maria).