Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingens veckoprogram med gudstjänster, andakter, samlingar och verksamhet för olika åldrar finns här. Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Tidningen Kyrkpressen ges som gåvoprenumeration till alla hushåll i församlingen.

Veckoprogram 27.6 - 11.7 2019

TORSDAG 27.6
- 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening
- 19: Kvällsmässa med undervisning i kyrkan,  mässa för unga vuxna med bibelundervisning, Österbacka, medarr. Kyrkans Ungdom

FREDAG 28.6
- 14: Andakt i Hedbo seniorboende, Österbacka, Pandey
- 20: Ungdomskväll, Hällsand sommarhem, Dennis Svenfelt

3. söndagen efter pingst 30.6 
- 10: Gudstjänst i kyrkan, lit. Dennis Svenfelt, pred. Österbacka, kantor Pandey, textläsare Kristina Fors, dörrvärdar Östensö PSALMER: 128, 577, 568a 863, 583
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kristian Gäddnäs, tolkning

FREDAG 5.7
- 14: Andakt i Pedersheim, Erikson, Pandey
- 20: Ungdomskväll, Hällsand sommarhem, Dennis Svenfelt

4. söndagen efter pingst 7.7
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, lit. Erikson, pred. Dennis Svenfelt, kantor Pandey, textläsare Yvonne Haldin-Rikberg, dörrvärdar Östensö PSALMER: 182:1-3, 144, 264, 258:1-3, 270, 224, 299:5-6
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Fredrik Snellman
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem, arr. Laestadiander i Jakobstadsnejden
- 20: Musik i sommarkvällen, kyrkan, Ann-Louise Wägar fagott, Erica Nygård flöjt, Dan Lönnqvist orgel, andakt Erikson

TORSDAG 11.7
- 19 Toner i ljus och gestalt, gregorianik möter folkmusik, kyrkan, Sofia Lindroos och Marianne Maans, violiner och sång, inget inträde - kollekt

Veckoprogram 11.7 -22.8 2019

TORSDAG 11.7
- 19: Toner i ljus och gestalt, gregorianik möter folkmusik, kyrkan, Sofia Lindroos och Marianne Maans, violiner och sång, inget inträde – kollekt

FREDAG 12.7
- 14: Andakt i Pedersheim, Österbacka, Pandey
- 20: Ungdomskväll i Hällsand sommarhem, Dennis Svenfelt

5. söndagen efter pingst 14.7
- Ingen gudstjänst kl 10 i kyrkan, istället Byagudstjänst i Lövö bönehus kl 11, Lövövägen 85, Erikson, Pandey
- 13: Konfirmationsmässa i kyrkan, Jakobstads svenska församling
- 20: Musik i sommarkvällen i kyrkan, Marja-Kaisa Korkala medeltida sång, Sanna Polso  orgel, andakt Österbacka

FREDAG 19.7
- 14: Andakt i Pedersheim, Esse församling
- 20: Ungdomskväll i Hällsand sommarhem, Dennis Svenfelt

Apostladagen, söndag 21.7 
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, lit. Österbacka, pred. Dennis Svenfelt, Pandey, textläsare Torbjörn Anderssén, dörrvärdar Lövö PSALMER:303, 423, 900, 915, 427, 216, 438
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Staffan Snellman, tolkning
- 20: Musik sommarkvällen i kyrkan, Nicola Cittadin, orgelkonsert (Schweiz), andakt Erikson

MÅNDAG 22.7
 - 10-19: Missionsstugan långöppet

TORSDAG 25.7
- 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening
- 21: Välgörenhetskonsert för bibelmission i kyrkan, Kristoffer Streng, Sonja Biskop, Håkan Streng, kören Church Hill Boys, musikanter från Gideoniterna, andakt Häggblom, kollekt till gideoniterna

FREDAG 26.7
- 14: Andakt i Hedbo seniorboende, Häggblom, Östman

LÖRDAG 27.7
- 23: Midnattskonsert i kyrkan, Jakobstads svenska församling

7. söndagen efter pingst 28.7
- 10: Gudstjänst i kyrkan, Häggblom, Östman, textläsare Christina Portin, dörrvärdar Lövö
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Torvald Hjulfors
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem, arr. Laestadianer i J:stadsnejden
- 20: Musik i sommarkvällen, Marika Kivinen sopran, Christian Ahlskog orgel, andakt Häggblom

ONSDAG 31.7
- 18: Allsångskväll på Plassen, Lepplax, vi sjunger psalmer, sommarvisor och andliga sånger, Pedersöre spelmanslag, Häggblom (i händelse av regn i skolan) arr. Lepplax byaforskare, Lepplax marthaförening, Pedesöre församling

FREDAG 2.8
- 14: Andakt i Pedersheim, Häggblom, Östman
- 20: Ungdomskväll i Hällsand sommarhem, Dennis Svenfelt

Kristi förklaringsdag, söndag 4.8
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, lit. Häggblom, pred. Jan-Erik Nyman, trombone Torvald Lund, 1959-års Pedersörekonfirmander deltar och samlas efteråt
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Rune Östman, tolkning

ONSDAG 7.8
- 19: Konsert med Sufira, kyrkan, Aino Peltomaa - sopran & medeltida harpa, Eira Karlson - mezzo & fiddla, Susanna Tollet - alt, blockflöjt & vevlira, inget inträde – kollekt, andakt Häggblom

FREDAG 9.8
- 14: Andakt i Pedersheim, Eklund, Östman
- 20: Ungdomskväll i Hällsand sommarhem, Dennis Svenfelt

Fredag 9.8 -Söndag 11.8
Kållby sommarmöten i Flynängens bönehus

9. söndagen efter pingst 11.8
- Ingen gudstjänst i kyrkan, istället Högmässa (nattvard) med sommarmötet i Flynängens bönehus kl 10 (Spårvägen 20, Kållby), Häggblom, Adorate, dir. N-O Frantz, Östman
- 14: Cowboy Church i Sundby, Max Portins lada, Gästgivarsvägen 67, Homeward Bound, Christian ”Cash” Vesterqvist, Desireé Saarela-Portin och Anders Portin, pred. Dennis Svenfelt, Häggblom, servering

FREDAG 16.8
- 14: Andakt i Pedersheim, Purmo församling
- 20: Ungdomskväll i Hällsand sommarhem, Mi

10. söndagen efter pingst 18.8
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, Häggblom, Östman, sång Marguerithe Sandstedt-Granvik, 1969-års Pedersöre midsommarkonfirmander deltar och samlas efteråt
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Fredrik Snellman