Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingen annonserar i Kyrkpressen, en tidning som alla hushåll i församlingen får som gåva.

Kontakta församlingskansliet 040 3100 440 om ert hushåll inte får Kyrkpressen.

Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Ordnar ni möten, andakter eller annat som ni vill få med i församlingens annons? Meddela i så fall församlingskansliet minst en månad i förväg, så hinner vi få det med i annonsen.

E-post: pedersore.forsamling@evl.fi eller johanna.b.nyman@evl.fi

Telefon till kansliet: 040 3100 440

Veckoprogram i Pedersöre församling

Torsdag 25.5

kl. 14 Sångstund i Essehemmet. Eklund

Fredag 26.5 kl. 18 - lördag 27.5 kl. 18

Bönedygn i Purmo kyrkhem. Kom in och be en stund när det passar. Bönestationer. Nattetid bön hemma

Lördag 27.5

kl. 18 Välgörenhetskonsert ”Tillsammans kan vi hjälpa”: Esse församlingshem. Sång av ungdomar, servering. Insamling till Gemensamt Ansvar

kl. 19 Lovsång & förbön i Purmo kyrka. Emilia och David Lövsund. Portin. Bönedygnets avslutning

Söndag 28.5

kl. 10 Gudstjänst i Esse kyrka. Komulainen, Malmsten-Ahlsved. Strömning i Youtube

kl. 13 Högmässa i Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey

kl. 14 Möte i Emaus bönehus. Jan Nygård

kl. 18 Ung mässa i Purmo kyrka. Österbacka, Pandey, Edman

Söndag 4.6

kl. 10 Högmässa: Pedersöre kyrka. Boris Salo, Östman. Även strömning i Youtube

kl. 13 Högmässa: Esse kyrka. Österbacka, Malmsten-Ahlsved

kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus

kl. 18 Gudstjänst: Purmo kyrka. Österbacka, Pandey

Varje vecka:

Onsdagar i juni kl. 9.30-11.30: Öppen lekpark vid Esse frs.hem. Dörren öppen till wc o skötrum

Måndagar kl. 20.30 Completorium: Emaus bönehus. Start 5.6

Torsdagar kl. 19 Bön: Purmo kyrkhem

Ungdomssamlingar

Onsdagar kl. 18.30 Ungdomshäng, Purmo kyrkhem

Fredagar kl. 20-23.30 Ungdomssamlingar i Fyren (Esse) och Hörnan (Bennäs)

Vi ber för Ukraina, vårt land och vår värld i samband med söndagens gudstjänster.

Tre kors, öppen grav