Pedersöre församlings veckoprogram

Vi firar gudstjänsterna med restriktionen på högst tjugo personer, något som gäller även i församlingens vuxenverksamhet. Församlingen  annonserar i Kyrkpressen, en tidning som alla hushåll i församlingen får som gåva.

Kontakta församlingskansliet 0403100440 om ert hushåll inte får Kyrkpressen.

Veckoprogram i Pedersöre församling

Antalet deltagare i församlingens lokaler är mellan 1 och 16 maj enligt rekommendationerna max 20 personer. Vuxenverksamheten håller paus. Men de anställda finns kvar och finns för dig! Ta kontakt via e-post eller telefon om du behöver prata!

Du kan följa gudstjänster och andakter via Youtube.

Klicka här för att komma till Pedersöre församlings youtubekanal.Öppna länk i ny flik   

Sö 9.5: kl. 10. Högmässa, strömmas via Youtube: Pedersöre kyrka. Portin, Ellfolk-Lasén  

- kl. 10. Gudstjänst: Esse kyrka, Svenfelt, Östman.

- kl. 19. Gudstjänst, strömmas via Youtube: Purmo kyrka. Portin, Östman.

On 12.5: kl. 9. Bönegrupp: Bennäs kyrkhem

- kl. 9.30. Bön: Purmo prästgård.

To 13.5: kl. 10. Högmässa: Pedersöre kyrka. Österbacka, Östman.

- kl. 10. Högmässa, strömmas via Youtube: Esse kyrka. Svenfelt, Ellfolk-Lasén.

- kl. 12. Högmässa, strömmas via Youtube: Purmo kyrka. Svenfelt, Pandey.

- kl. 13. Söndagsskolavslutning: Flynängens bönehus.

 

Webbsammankomsterna i Flynängens och Punsar bönehus strömmas och finns på deras Youtubekanaler.

Häftisklubbarna, Pop och Tweenies träffas varje vecka. För närmare info om platser och tider se här.

Söndagsskolor hålls regelbundet i många byar. Mer info