Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingen  annonserar i Kyrkpressen, en tidning som alla hushåll i församlingen får som gåva.

Kontakta församlingskansliet 040-3100 440 om ert hushåll inte får Kyrkpressen.

Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Ordnar ni möten, andakter eller annat som ni vill få med i församlingens annons? Meddela i så fall församlingskansliet minst en månad i förväg, så hinner vi få det med i annonsen.

E-post: pedersore.forsamling@evl.fi eller johanna.b.nyman@evl.fi

Telefon till kansliet: 040-3100 440

Veckoprogram i Pedersöre församling

Måndag 3.10

- kl. 13 Symöte i Forsby bykyrka, Eklund

- kl. 13 Symöte i Kållby bönehus

Tisdag 4.10  

- kl. 9.30-11 Karakaffe i Bennäs kyrkhem

- kl. 13.30 Sundby-Karby symöte i Sundby byahem

- kl. 19 Bibel och bön i Bennäs kyrkhem

Torsdag 6.10

- kl. 8 Morgonmässa i Esse kyrka. Österbacka, Malmsten-Ahlsved

- kl. 14 Sångcafé med manskören och Jukka Sandvik i Kyrkostrands förs.hem, Inger Cederberg dragspel

Lördag 8.10

- kl. 19 Bibelhelg vid Mästarens fötter i Ytteresse bönehus. Leo Byskata, Malmsten-Ahlsved, sång The Rapids Family

Söndag 9.10

- kl. 10 Högmässa i Esse kyrka. Österbacka, Östman, St Olofskören. Strömning i youtube

- kl. 10 Söndagsskolstart i Ytteresse bönehus

- kl. 13 Skördegudstjänst i Pedersöre kyrka. Österbacka, Pandey. Kyrkkaffe i pelargången

- kl. 14 Bibelhelg vid Mästarens fötter i Ytteresse bönehus. Leif Erikson, Bengt Forsblom. Sång av Forsblommorna

- kl. 18 Gudstjänst i Purmo kyrka. Sandvik, Malmsten-Ahlsved, sång av Musikörerna

- kl. 18 Musik i höstkvällen i Pedersöre kyrka. Bill Ravall piano, Ida Pettersson flöjt, Håkan Ahlvik saxofon o klarinett, Monica Cederberg andakt, Östman. Kollekt till Projekt Liv

Måndag 10.10

- kl. 17.30 Stick och brinn – en stickgrupp med samtal i Bennäs kyrkhem

- kl. 19.30 Salamu i Åvist bykyrka

Ungdomssamlingar:

Varannan onsdag kl. 18.30 Ungdomshäng, Purmo kyrkhem (udda veckor)

Fredagar kl. 20-23.30 Ungdomssamlingar i Fyren, Esse och Hörnan, Bennäs

Vi fortsätter förbönen för Ukraina och vårt land och vår värld i samband med söndagens gudstjänster.