Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingen  annonserar i Kyrkpressen, en tidning som alla hushåll i församlingen får som gåva.

Kontakta församlingskansliet 040-3100 440 om ert hushåll inte får Kyrkpressen.

Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Ordnar ni möten, andakter eller annat som ni vill få med i församlingens annons? Meddela i så fall församlingskansliet minst en månad i förväg, så hinner vi få det med i annonsen.

E-post: pedersore.forsamling@evl.fi eller johanna.b.nyman@evl.fi

Telefon till kansliet: 040-3100 440

Veckoprogram i Pedersöre församling

Onsdag 18.5

- kl. 11-13 Lunch i Esse församlingshem. 10 €

Torsdag 19.5

- kl. 18.30 Bibelsits i Ytteresse bönehus

- kl. 19 Bibel & bön i Forsby bykyrka

- kl. 19 Bön i Purmo kyrkhem

Lördag 21.5

- kl. 18 Möte och efteråt fågelskådning vid Emaus bönehus. Tomas Klemets

- kl. 18 Psalmkväll i Larsmo kyrka. Prosteriets kyrkosångskrets körer bjuder in till sångkväll med andakt

Söndag 22.5

- kl. 10 Högmässa i Esse kyrka. Anderssén-Löf, Malmsten-Ahlsved, församlingskören. Strömmas även i youtube. Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet, avtackning av kantor Bill Ravall

- kl. 13 Högmässa i Åvist bykyrka. Österbacka, Ellfolk-Lasén

- kl. 14 Sammankomst i Punsar bönehus

- kl. 15 Sammankomst i Flynängens bönehus

- kl. 18 Bön och lovsång i Purmo kyrka. Lovsångsgruppen Hoppet, Kung

- kl. 18 Kvällsgudstjänst i Pedersöre kyrka. Anderssén-Löf, Pandey, Tonfallet

Vi fortsätter förbönen för Ukraina och vårt land och vår värld i samband med söndagens gudstjänster. Onsdagar, torsdagar och fredagar ber vi Laudes - morgonens tidebön - i Pedersöre kyrka kl. 07.00.