Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingens veckoprogram med gudstjänster, andakter, samlingar och verksamhet för olika åldrar finns här. Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Tidningen Kyrkpressen ges som gåvoprenumeration till alla hushåll i församlingen.

Veckoprogram 7-21.3 2019

FREDAG 8.3
- 14: Andakt i Pedersheim, Österbacka, Östman
- 19.30: Ungdomskväll i Kyrkhemmet i Bennäs

LÖRDAG 9.3
- 19: Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs, Frank Berger, servering, arr. KU-kretsen i Pedersöre

1. SÖNDAGEN I FASTAN 10.3
- 10: Gudstjänst i kyrkan, St Olofskören, lit. Erikson, pred. Häggblom, Östman, Pandey, textläsare Anders Salo, dörrvärdar Östensö 179, 844:1-5, 73, 87, 863, 182:3-5
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Rune Östman
- 18: Kvällspredikan i Kållby bönehus, Tomas Klemets

MÅNDAG 11.3
- 19: Forsbykören övar i bykyrkan

FREDAG 15.3 
- 14: Andakt i Pedersheim, Purmo församling

LÖRDAG 16.3
- 19: Sång för världen i kyrkan, Internationell lovsångsgrupp, Tehusets sångkör, Kyrkokören, andakt Andrey Heikkilä, servering i Pelargången, medarrangör Finska Missionssällskapet

2. SÖNDAGEN I FASTAN 17.3
- 10: Högmässa med nattvard och välsignelse av nya hjälpledare i kyrkan, lit. Häggblom, pred. Österbacka, Pandey, textläsare Markus Nylund, dörrvärdar Lövö PSALMER: 87, 344, 936, 914, 873, 816
- 14: Gudstjänst och årsmöte i Forsby bykyrka, Häggblom, Pandey
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kristian Gäddnäs

MÅNDAG 18.3
- 13: Symöte i Forsby bykyrka och Kållby bönehus
- 13.30: Sundby-Karby symöte hos Ragni Sundvik

TISDAG 19.3
- 13.30: Symöte i Hedbo seniorboende, Emet

ONSDAG 20.3
- 12: Samling för pensionärer och daglediga i Kyrkostrands församlingshem, Gunilla Luther-Lindqvist, mat & eftermiddagskaffe 12 €, anmäl till församlingskansli tfn/sms 040-3100440 senast 13.3

Dagklubben 2019-2020 för barn födda 2014-2015:
I Bennäs, Kållby, Lepplax och Sandsund 2 dgr/vecka kl 9-13, 90 €, syskonrabatt. Anmäl via denna länk under tiden 10.3-14.4. Frågor A. Snellman tfn 040-3100448.

Veckoprogram 21.3 - 4.4 2019

FREDAG 22.3
- 14: Andakt i Pedersheim, Erikson, Pandey

LÖRDAG 23.3
- 19: Sammankomst i Flynängens bönehus, Stig Andersson, tolkning

SÖNDAG, Marie bebådelsedag 24.3
- 10: Gudstjänst i kyrkan, kammarkören Bel Canto, dir. Dan Lönnqvist, Erikson, kantor Östman, textläsare Bjarne Wikström, dörrvärdar Lövö
- 14: Byagudstjänst i Lövö bönehus, Erikson, Östman, sång av söndagsskolan
- 15 och 18: Sammankomst i Flynängens bönehus, Stig Andersson, tolkning
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem

TORSDAG 28.3
- 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening

FREDAG 29.3
- 14: Andakt i Hedbo seniorboende, Österbacka
- 19.30: Ungdomskväll i Kyrkhemmet i Bennäs

LÖRDAG-SÖNDAG 30-31.3 Årshögtid med Svenska Lutherska Evangeliföreningen, tema Guds omsorg
- Lö 30.3 kl 19: Kvällsmöte i Kyrkostrands församlingshem, pred. Tore Jungerstram och Stefan Erikson, Manskören, kantor Henrik Östman, servering
- 4. söndagen i fastan 31.3 kl 10: Högmässa i kyrkan, pred. Bengt Djupsjöbacka, liturg Österbacka, Kyrkokören, kantor Pandey, textläsare Katrine Gädda, dörrvärdar Skutnabba, efteråt kyrklunch i församlingshemmet
- Sö 31.3 kl 13: Eftermiddagsmöte i Kyrkostrands församlingshem, pred. André Djupsjöbacka och Roger Pettersson, kantor Östman, Vestanlidgårdens strängband, servering

SÖNDAG 31.3
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Fredrik Snellman

MÅNDAG 1.4
- 13: Symöte i Kållby bönehus  och Forsby bykyrka
- 13.30: Karby-Sundby symöte i Sundby byahem, Emet
- 19.30: Bibel och bön i Forsby bykyrka

TISDAG 2.4
- Församlingskansliet stängt!
- 13.30: Symöte i Hedbo seniorboende