Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingen annonserar i Kyrkpressen, en tidning som alla hushåll i församlingen får som gåva.

Kontakta församlingskansliet 040 3100 440 om ert hushåll inte får Kyrkpressen.

Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Ordnar ni möten, andakter eller annat som ni vill få med i församlingens annons? Meddela i så fall församlingskansliet minst en månad i förväg, så hinner vi få det med i annonsen.

E-post: pedersore.forsamling@evl.fi eller johanna.b.nyman@evl.fi

Telefon till kansliet: 040 3100 440

Veckoprogram i Pedersöre församling

Varje vecka 

Torsdagar kl. 18 Bön i Purmo kyrkhem

________________________________________________________________________________________________

 

Torsdag 30.11

kl. 19 Bibel & bön i Forsby bykyrka

Lördag 2.12

kl. 19 Sammankomst i Lepplax bykyrka

Söndag 3.12 Första advent

kl. 10 Festgudstjänst i Pedersöre kyrka. Björk, Pandey, Östman. Barnkören, kyrkokören, St Olofskören. Även strömning i Youtube

kl. 10 Familjegudstjänst i Esse kyrka. Portin, Malmsten-Ahlsved. Barnkören. Samuel Forsblom, trumpet. Petter Eriksson, saxofon

kl. 11 Kyrklunch i Esse förs.hem. 10 €/person, 25 €/familj. Efteråt adventsfest för alla

kl. 13 Familjegudstjänst i Purmo kyrka. Portin, Malmsten-Ahlsved, Pandey. Barnkören

kl. 15 Nattvardsmässa i Flynängens bönehus. Albert Häggblom, Staffan Snellman

kl. 15 Julfest för söndagsskolan och byn i Lövö bönehus

Måndag 4.12

kl. 13 Symöte i Kållby bönehus

Onsdag 6.12 Självständighetsdagen

kl. 10 Gudstjänst i Esse kyrka. Komulainen, Malmsten-Ahlsved, Karakören. Kransnedläggning. Även strömning i Youtube

kl. 10 Gudstjänst i Pedersöre kyrka. Österbacka, Östman, Manskören. Kransnedläggning.

kl. 10 Gudstjänst i Purmo kyrka. Björk, Pandey. Kransnedläggning.

Torsdag 7.12

kl. 9.30 Barnens adventsandakt i Esse kyrka. Barnledarna, Österbacka, Malmsten-Ahlsved.

kl. 18 Kauneimmat joululaulut Ähtävän seurakuntakodilla. Kolmonen, Ellfolk-Lasén, kirkkokuoro. Kahvit

Lördag 9.12

kl. 19 Qunoskörens julkonsert i Esse kyrka. Dir. Mikael Björklund. Andakt Tomas Portin. Fritt inträde, kollekt

kl. 19 Musik i advent i Pedersöre kyrka. Jakobstads svenska församlings körer Adorate, Cantate, Gloria. Anders Sjölind, Samuel Forsblom, trumpet. Andakt Jakob Edman. Kollekt

Söndag 10.12

kl. 10 Högmässa i Purmo kyrka. Komulainen, Östman, St Olofskören. Även strömning i Youtube

kl. 13 Högmässa i Esse kyrka. Österbacka, Östman

kl. 13 Högmässa i Åvist bykyrka. Albert Häggblom. The Rapids Family

kl. 14 Högmässa i Punsar bönehus. Vesa Pöyhtäri

kl. 15 English Carol Service i Pedersöre kyrka. The Cantet, Jan-Erik Nyberg, Lisen Borgmästars

kl. 18 Julkonsert Tonfallet i Pedersöre kyrka. Programblad 10 €

kl. 18 Adventsandakt i Flynängens bönehus