Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingen annonserar i Kyrkpressen, en tidning som alla hushåll i församlingen får som gåva.

Kontakta församlingskansliet 040 3100 440 om ert hushåll inte får Kyrkpressen.

Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Ordnar ni möten, andakter eller annat som ni vill få med i församlingens annons? Meddela i så fall församlingskansliet minst en månad i förväg, så hinner vi få det med i annonsen.

E-post: pedersore.forsamling@evl.fi eller johanna.b.nyman@evl.fi

Telefon till kansliet: 040 3100 440

Veckoprogram i Pedersöre församling

Varje vecka 

Tisdagar kl. 9.30-11 Karakaffe i Bennäs kyrkhem

Tisdagar kl. 18 Bibel och bön i Bennäs kyrkhem

Torsdagar kl. 18 Bön i Purmo kyrkhem

Varannan torsdag kl. 19 Bibel och bön i Forsby bykyrka. Jämna veckor

________________________________________________________________________________________________

 

Måndag 15.4

kl. 13 Symöte: Forsby bykyrka

kl. 13 Salamu: Purmo kyrkhem

Onsdag 17.4

kl. 12 Lunch för daglediga: Esse församlingshem. Lunch 12 €. Rut Åbacka. Anm. senast 10.4 till Barbro, 040 3100 458

Lördag 20.4

kl. 19 Musikcafé: Bennäs kyrkhem. Linda Laukkonen

kl. 19 Tillsammans - Gemensamt möte med Esse Baptistförsamling: Esse förs.hem. Pred. Seppo Särkioja Qunoskören, Karakören o Församlingskören. Mikael Björklund, Malmsten-Ahlsved, Björk

kl. 19 Sammankomst: Punsar bönehus

Söndag 21.4

kl. 10 Högmässa: Esse kyrka. Komulainen, A-H Mäkelä

kl. 10 Gudstjänst: Pedersöre kyrka. Björk, Malmsten-Ahlsved. Även strömning i Youtube

kl. 14 Sammankomst: Punsar bönehus

kl. 15 Sammankomst: Flynängens bönehus

kl. 18 Sånggudstjänst - "Minns du sången": Purmo kyrka. Komulainen, Malmsten-Ahlsved, kören EvangeliVox, Niklas Lindvik piano

kl. 19 Sammankomst: Punsar bönehus

Måndag 22.4

kl. 13 Symöte: Kållby bönehus. Emet

kl. 18 Stick & Brinn: Esse förs.hem. Stickning, gemenskap, andakt