Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingens veckoprogram med gudstjänster, andakter, samlingar och verksamhet för olika åldrar finns här. Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Tidningen Kyrkpressen ges som gåvoprenumeration till alla hushåll i församlingen.

Veckoprogram 21.3 - 4.4 2019

FREDAG 22.3
- 14: Andakt i Pedersheim, Erikson, Pandey

LÖRDAG 23.3
- 19: Sammankomst i Flynängens bönehus, Stig Andersson, tolkning

SÖNDAG, Marie bebådelsedag 24.3
- 10: Gudstjänst i kyrkan, kammarkören Bel Canto, dir. Dan Lönnqvist, Erikson, kantor Östman, textläsare Jonas Kackur, dörrvärdar Lövö PSALMER: 53, 58, 54:1-3, 56, 303
- 14: Byagudstjänst i Lövö bönehus, Erikson, Östman, sång av söndagsskolan
- 15 och 18: Sammankomst i Flynängens bönehus, Stig Andersson, tolkning
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem

TORSDAG 28.3
- 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening

FREDAG 29.3
- 14: Andakt i Hedbo seniorboende, Österbacka
- 19.30: Ungdomskväll i Kyrkhemmet i Bennäs

LÖRDAG-SÖNDAG 30-31.3 Årshögtid med Svenska Lutherska Evangeliföreningen, tema Guds omsorg
- Lö 30.3 kl 19: Kvällsmöte i Kyrkostrands församlingshem, pred. Tore Jungerstram och Stefan Erikson, Manskören, kantor Henrik Östman, servering
- 4. söndagen i fastan 31.3 kl 10: Högmässa i kyrkan, pred. Bengt Djupsjöbacka, liturg Österbacka, Kyrkokören, kantor Pandey, dörrvärdar Skutnabba, efteråt kyrklunch i församlingshemmet
- Sö 31.3 kl 13: Eftermiddagsmöte i Kyrkostrands församlingshem, pred. André Djupsjöbacka och Roger Pettersson, kantor Östman, Vestanlidgårdens strängband, servering

SÖNDAG 31.3
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Fredrik Snellman

MÅNDAG 1.4
- 13: Symöte i Kållby bönehus  och Forsby bykyrka
- 13.30: Karby-Sundby symöte i Sundby byahem, Emet
- 19.30: Bibel och bön i Forsby bykyrka

TISDAG 2.4
- Församlingskansliet stängt!
- 13.30: Symöte i Hedbo seniorboende