Pedersöre församlings veckoprogram

 

Församlingen  annonserar i Kyrkpressen, en tidning som alla hushåll i församlingen får som gåva.

Kontakta församlingskansliet 0403100440 om ert hushåll inte får Kyrkpressen.

Veckoprogram i Pedersöre församling

On 20.10

- kl. 9.30. Bön i Purmo prästgård. 

To 21.10 

- kl. 13.30. Samling för daglediga i Purmo kyrkhem, med kaffe och andakt. Eva Björk och Janne Nyholm. Cecilia Kung, Maria Emet.

- kl. 19. Bibel och bön i Forsby bykyrka. Maria Lassila 

 Lö 23.10 

- kl. 19. Vid Mästarens Fötter. Ytteresse bönehus. Ungdomar och barn är speciellt inbjudna! Predikan Dennis Svenfelt. Tanja Forsblom och ungdomar från Station 1 medverkar med sång. Petter Eriksson.  

Sö 24.10 

- kl. 10. Högmässa i Purmo kyrka. Liturg: Dennis Svenfelt. Predikant: Sandström Jan-Erik. Kantor: Malmsten-Ahlsved Mikaela. Sånggruppen HaMiMa medverkar.

- kl. 10. Gudstjänst i Pedersöre kyrka. Liturg: Jimmy Österbacka Jimmy. Predikant: Albert Häggblom. Kantor: Maria Ellfolk-Lasén. Strömmas via Youtube 

- kl. 14. Vid Mästarens Fötter. Ytteresse bönehus. Predikan André Djupsjöbacka, Bengt Forsblom medverkar med sång.

- kl. 14. Sammankomst: Punsar bönehus.  

- kl. 15. Sammankomst: Flynängens bönehus.  

- kl. 18. Högmässa i Esse kyrka. Tomas Portin,  Maria Ellfolk-Lasén  

Må 25.10

- kl. 19.30. Salamu i Purmo kyrkhem.

Ti 26.10

- kl. 9.30. Karakaffe i Bennäs kyrkhem. Vi dricker kaffe och samtalar kring bordet.

- kl. 13.30. Symöte i Åvist bykyrka. Maria Emet.

- kl. 13.30. Symöte för Sundby-Karby i Sundby byahem.

 

Söndagsskolor: se info här

Körer, barngrupper m.m.:

Församlingskören: onsdagar kl. 18 i Esse förs.hem, Malmsten-Ahlsved

Kyrkokören: torsdagar kl. 18.30 i Kyrkostrands förs.hem, Pandey

Bön: onsdagar kl. 9.30 i Purmo prästgård

Bibel och bön: varannan torsdag kl. 19 i Forsby bykyrka (jämna veckor)

Familjeklubbar: onsdagar kl. 9.30 i Kållby församlingssal, Esse förs.hem Arken, Bennäs kyrkhem, Purmo kyrkhem och Lepplax bykyrka.  

Barnkör i Esse frs.hem: onsdagar kl. 13.30-14.15 för åk 1-3; kl. 14.30-15.15 för åk 4-6. Anm. till Mikka, tfn 0403100453.

Barnkör i Bennäs kyrkhem: onsdagar kl. 17.30. Barn 6 år uppåt välkomna. Anm. till Diana, tfn 0403100445.

Manskören: torsdagar kl. 14 i Kyrkostrands förs.hem, Hans Häggblom. Övar 23.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 16.12

Häftisklubbar, scout, popklubb och tweenies:  

Må kl. 18 Klubb 10+: Bennäs kyrkhem

Ti  kl. 17. Häftisklubb: Lepplax bykyrka.

Ti  kl. 18. Häftisklubb: Bennäs kyrkhem

Ti   kl. 18. Häftisklubb: Purmo kyrkhem.

Ti  kl. 18. Häftisklubb: Kållby församlingssal.

On  kl. 15.30. PoP klubben: Ytteresse bönehus.

On kl. 17. Tweenies: Ytteresse bönehus.

On kl. 18. Scout: Bennäs kyrkhem.

On  kl. 18. Häftisklubb: Sandsund skola

To   kl. 15. Häftisklubb: Forsby bykyrka.