Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingen annonserar i Kyrkpressen, en tidning som alla hushåll i församlingen får som gåva.

Kontakta församlingskansliet 040 3100 440 om ert hushåll inte får Kyrkpressen.

Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Ordnar ni möten, andakter eller annat som ni vill få med i församlingens annons? Meddela i så fall församlingskansliet minst en månad i förväg, så hinner vi få det med i annonsen.

E-post: pedersore.forsamling@evl.fi eller johanna.b.nyman@evl.fi

Telefon till kansliet: 040 3100 440

Veckoprogram i Pedersöre församling

Måndag 23.1

kl. 13 Symöte i Forsby bykyrka

kl. 18 Stick och brinn – en stickgrupp med samtal, Purmo kyrkhem. Samtidigt Salamugruppens terminsstart

Torsdag 26.1

kl. 18.30 Bibelsits i Ytteresse bönehus

- kl. 19 Bibel o bön i Forsby bykyrka

Lördag 28.1

kl. 18 Fördjupningskväll i Kyrkostrands församlingshem. Om Luther och bönen. Leif Erikson, Österbacka. Bokcafé Station 1 på plats. Servering

Söndag 29.1

kl. 10 Högmässa i Purmo kyrka. Österbacka, Pandey. Även strömning i Youtube

kl. 13 Högmässa i Pedersöre kyrka. Komulainen, Östman, Manskören

kl. 14 Sammankomst i Punsar bönehus

kl. 14 Möte i Purmo kyrkhem. The Rapids Family, Anna Dahlbacka. Servering, sedan SLEF Emaus valmöte

kl. 15 Sammankomst i Flynängens bönehus

kl. 18 Kvällspredikan i Kållby bönehus. Kristian Nyman. Servering, sedan SLEF Esse-Kållby valmöte

kl. 18 Gemenskapskväll i Esse förs.hem. Gäst Mats Björklund. Program för barnen, servering. För hela församlingen, för alla åldrar.

Ungdomssamlingar

Onsdagar kl. 18.30 Ungdomshäng, Purmo kyrkhem

Fredagar kl. 20-23.30 Ungdomssamlingar i Fyren (Esse) och Hörnan (Bennäs)

Vi fortsätter förbönen för Ukraina och vårt land och vår värld i samband med söndagens gudstjänster.