Forsby gravgård

Forsbyvägen , 68920 Forsby

Forsby gravgård

Förfrågningar till ordförande Hans-Erik Jansson tfn 040-0705073.

Begravningsplatsen drivs och upprätthålls av Föreningen Forsby gravgård rf.