Forsby gravgård

Forsby gravgård

Forsbyvägen, 68920 Forsby

Förfrågningar till ordförande Hans-Erik Jansson tfn 040-0705073.

Begravningsplatsen drivs och upprätthålls av Föreningen Forsby gravgård rf.

Läge på kartan