Konfirmation

Skriftskolan ordnas varje år. Den avslutas med konfirmation sker i Pedersöre kyrka en söndag under hösten. Under konfirmationsmässan blir konfirmanderna välsignade framme vid altaret och får ta emot nattvarden.

 

Skriftskola 2019-2020 för dig som är född 2005

Välj den grupp som passar dig och anmäl dig via denna länk som gör till anmälningsblanketten. Anmälan kan göras under tiden 1 - 21.10 2019.
 


Grupp 1:

Läger i Pörkenäs lägergård 8-14.6 2020, bekantningsdag vid Pörkenäs lö. 28.3 och avslutande dag med övning 15.8 och konfirmation sö 16.8 i Pedersöre kyrka.

Grupp 2:

Läger i Pörkenäs lägergård 30.7-5.8.2020, bekantningsdag vid Pörkenäs 18.4 och avslutande dag med övning 5.9 och konfirmation sö 6.9 i Pedersöre kyrka. I det här lägret deltar också Purmo konfirmander.

Grupp 3:

vinterskriftskola med veckosamlingar och konfirmation under sommaren

 

Under vintern-våren kommer konfirmanderna att delas in i 2-3 undervisningsgrupper. Vid start samlingen ges mera information om vinterns samlingar och kyrkobesök.

Pris:

kost och logi för grupp 1 o 2:  200 € ( för församlingsmedlemmar)

kost för grupp 3:  50 € (för församlingsmedlemmar)

 

Startsamling

Skriftsskolan startar 17.11 -19  kl 10 med gudstjänst i Pedersöre kyrka. Efter gudstjänsten samlas konfirmander och föräldrar i Kyrkostrands församlingshem för mer information.

 

Föräldrasamling hålls onsd 20.11 kl 19.30 i Kyrkostrands församlingshem. En föräldrakväll ordnas       29.1 -20, samt inför sommarens läger.

 

Församlingens skriftskolsteam Jimmy Österbacka 040-3100473, Mi Lassila och Maria Emet

                                                                                                                             

 

Konfirmander och ledare tågar in till konfirmationsmässa i Pedersöre kyrka