Konfirmation

Skriftskolan ordnas varje år. Den avslutas med konfirmation i Pedersöre kyrka en söndag i september. Under konfirmationsmässan blir konfirmanderna välsignade framme vid altaret och får ta emot nattvarden.

Inför konfirmationen hålls en övning när vi tillsammans går igenom allt som sker i kyrkan under konfirmationen.

Skriftskolan 2018-2019 för 2004 eller tidigare födda

Brev med information sänds till församlingsmedlemmar födda 2004 under september.

Läger 1. hålls 10-16.6 2019 vid Pörkenäs lägergård, bekantningsdag 30.3, avslutande dag 31.8, konfirmation 1.9 i Pedersöre kyrka
Läger 2. hålls 24-30.7 2019 vid Pörkenäs lägergård, bekantningsdag 4.5, avslutande dag 7.9, konfirmation 8.9 i Pedersöre kyrka

Priset för mat och logi är 190 €. I priset ingår också servering under vinterns samlingar.

Föräldrasamling torsdag 25.10 2018 kl 19 i Kyrkostrands församlingshem. Vårens föräldrasamling 14.2 2019.

Start söndag 2.12  2018 kl 10 med gudstjänst i kyrkan. Efter gudstjänsten samlas konfirmander och föräldrar i Kyrkostrands församlingshem för information och bibelutdelning. Vi bjuder på glögg.

Frågor? Kontakta Jimmy Österbacka, tfn 040-3100473, jimmy.osterbacka@evl.fi

Hälsar skriftskolteamet Jimmy, Mi och Maria

Konfirmander och ledare tågar in till konfirmationsmässa i Pedersöre kyrka