Skriftskola och konfirmation

Konfirmandundervisningen hör ihop med att man är döpt. Den kristna tron hör ihop med hela livet. Därför funderar vi på livets frågor och den verklighet vi lever i. Livet och tron hör ihop. Får den kristna uppfattningen om Gud som skaparen någon betydelse för mitt eget och andras människovärde? Påverkar skapelsetanken också hur vi förhåller oss till klimatkrisen? Kan man verkligen förlåta allt det som andra gjort illa och leva vidare som om inget hänt? Vad gör man när livet känns tungt eller någon man tycker om dör?

Under konfirmandtiden får du bekanta dig med de viktigaste delarna av den kristna tron. Du får möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Om du har frågor om skriftskolan och lägren kan du ta kontakt med någon av ungdomsledarna Mi eller Rebecka. Kontaktuppgifter hittas här.

Alla konfirmander ska delta i 7 gudstjänster och 2 ungdomssamlingar. Du kan gå på vilken ungdomssamling som helst i Fyren i Esse, Hörnan i Bennäs eller Purmo kyrkhem.

Skriftskolan år 2023-2024

Alla som är födda år 2009 eller tidigare kan gå i skriftskola läsåret 2023-2024. 

Pedersöre församling ordnar 3 skriftskolgrupper. 

  • Dagskriftskola utan övernattning. Regelbundna lektioner under vintern och konfirmation 9.5.2024. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka.

 

  • Sommarläger 1 på Pörkenäs 9-15.6.2024 (fullbokat). Konfirmation 16.6.2024. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka.

 

  • Sommarläger 2 på Pörkenäs 30.6-6.7.2024 (fullbokat). Konfirmation 7.7.2024. Ansvarig präst är Daniel Björk.

            

Har du frågor om skriftskolan?

Ta gärna kontakt med församlingen om du undrar över något. Det går bra att ringa någon av prästerna eller ungdomsarbetarna. Kontaktuppgifter till dem hittar du här under.

Präster

Jimmy Österbacka

Daniel Björk

Tomas Portin

Ungdomsledare och församlingspedagog 

Mi Lassila

Rebecka Björk

Konfirmander och ledare tågar in till konfirmationsmässa i Pedersöre kyrka.
Konfirmander och ledare tågar in till konfirmationsmässa i Pedersöre kyrka

Skriftskola för unga

Du ska fylla 15 år det år du blir konfirmerad. 

Den som inte hör till kyrkan eller är döpt kan också gå i skriftskolan. I så fall blir man döpt före konfirmationen. 

Skriftskolan börjar under hösten eller strax efter julen.

Lägerskriftskola

Under vintern håller vi några lektioner antingen kvällstid eller några lördagar.  Du får bekanta dig med församlingen via några gudstjänster, samlingar och uppgifter du skall delta i.

Lägret hålls under vintern eller sommaren.

Dagskriftkola 

Om det finns tillräckligt stort intresse kan vi också ordna en gemensam dagskriftskola i församlingen under vintern. Platsen kan variera så att det är korta resor till samlingarna.

Konfirmation

När skriftskolan är avslutad är det dags för konfirmation. Den sker i någon av kyrkorna. Där ber församlingen för dig och du blir välsignad.  Till konfirmationen hör också nattvardsgång. 

Du kan välja någon annan av de konfirmationer vi ordnar under året.

Det är möjligt att gå skriftskolan för att ta reda på mera om den kristan tron men att inte bli konfirmerad. 

Hör inte till Pedersöre församling 

Vi kan ibland ta emot konfirmander från andra församlingar om vi kunnat ordna plats för egna medlemmar. Ta kontakt med församlingen.

Hör inte till kyrkan

Du kan gå i skriftskolan fast du inte är medlem i kyrkan. Men för att bli konfirmerad skall man vara medlem i kyrkan. Föräldrarna måste samtycka till att du ansluter dig till kyrkan.

Anmälningar

Vi tar emot anmälningar till skriftskolorna via en blankett som du hittar här på webbsidan när anmälningstiden pågår.

Skriftskola för vuxna

En vuxenskriftskola riktar sig till den som inte gått skriftskola och vill bli konfrimerad. Den är individuellt anpassad. Ofta ger den möjlighet till mycket personliga samtal kring kristen tro och livet. Om du är intresserad ta kontakt med någon av prästerna eller till församlingens kansli.

I något skede före själva konfirmationen övar konfirmanderna i kyrkan. Under övningen går de igenom hur de ska gå, var de ska sitta, och vad som händer framme vid altaret. 

Läs om hur konfirmationen går till