Information om skriftskola och konfirmation

Konfirmandundervisningen hör ihop med att man är döpt. Den kristna tron hör ihop med hela livet. Därför funderar vi på livets frågor och den verklighet vi lever i. Livet och tron hör ihop. Får den kristna uppfattningen om Gud som skaparen någon betydelse för mitt eget och andras människovärde? Påverkar skapelsetanken också hur vi förhåller oss till klimatkrisen? Kan man verkligen förlåta allt det som andra gjort illa och leva vidare som om inget hänt? Vad gör man när livet känns tungt eller någon man tycker om dör?

Under konfirmandtiden får du bekanta dig med de viktigaste delarna av den kristna tron. Du får möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Skriftskolan år 2020-2021

Pedersöre församling ordnar 4 lägerskriftskolor år 2021.

Sportlovsläger

ordnas på Pörkenäs 26.2-3.3.2021. Lektioner före lägret hålls i huvudsak i Esse församlingshem under vintern. Konfirmation i Esse kyrka.

På sommaren blir det tre lägerskriftskolor:

  • Läger 1 hålls 14-20.6.2021. Lektioner under vintern hålls främst i Bennäs kyrkhem. Konfirmation i Pedersöre kyrka.
  • Läger 2 hålls 28.6-3.7.2021. Lektioner under vintern hålls i Esse församlingshem och Purmo kyrkhem. Konfirmation i Esse och Purmo kyrkor, enligt eget val.
  • Läger 3 hålls 12-18.7.2021. Lektioner under vintern hålls i Bennäs kyrkhem och Purmo kyrkhem. Konfirmation i Pedersöre och Purmo kyrkor, enligt eget val.

Purmobor som deltar i läger 2 eller 3 bildar en undervisningsgrupp under höst, vintern och vår i Purmo kyrkhem.

Dagskriftskola

kan hållas om vi får minst 8 deltagare. Undervisningen ordnas som lektioner vintertid och dagläger och konfirmation troligtvis i juni 2021.

Anmälningsblankett

Nu går det att anmäla sig till skriftskolan år 2020-2021. Det gäller dig som är född år 2006 eller tidigare. Här kommer du till anmälningsblanketten.Öppna länk i ny flik

Skriftskola för unga

Du ska fylla 15 år det år du blir konfirmerad. 

Den som inte hör till kyrkan eller är döpt kan också gå i skriftskolan. I så fall blir man döpt före konfirmationen. 

Skriftskolan börjar under hösten eller strax efter julen.

Lägerskriftskola

Under vintern håller vi några lektioner antingen kvällstid eller några lördagar.  Du får bekanta dig med församlingen via några gudstjänster, samlingar och uppgifter du skall delta i.

Lägret hålls under vintern eller sommaren.

Dagskriftkola 

Om det finns tillräckligt stort intresse kan vi också ordna en gemensam dagskriftskola i församlingen under vintern. Platsen kan variera så att det är korta resor till samlingarna.

Konfirmation

När skriftskolan är avslutad är det dags för konfirmation. Den sker i någon av kyrkorna. Där ber församlingen för dig och du blir välsignad.  Till konfirmationen hör också nattvardsgång. 

Du kan välja någon annan av de konfirmationer vi ordnar under året.

Det är möjligt att gå skriftskolan för att ta reda på mera om den kristan tron men att inte bli konfirmerad. 

Hör inte till Pedersöre församling 

Vi kan ibland ta emot konfirmander från andra församlingar om vi kunnat ordna plats för egna medlemmar. Ta kontakt med församlingen.

Hör inte till kyrkan

Du kan gå i skriftskolan fast du inte är medlem i kyrkan. Men för att bli konfirmerad skall man vara medlem i kyrkan. Föräldrarna måste samtycka till att du ansluter dig till kyrkan.

Anmälningar

Vi tar emot anmälningar till skriftskolorna via en blankett som du hittar här på webbsidan när anmälningstiden pågår.

Skriftskola för vuxna

En vuxenskriftskola riktar sig till den som inte gått skriftskola och vill bli konfrimerad. Den är individuellt anpassad. Ofta ger den möjlighet till mycket personliga samtal kring kristen tro och livet. Om du är intresserad ta kontakt med någon av prästerna eller till församlingens kansli.

Konfirmanderna spelar volleyboll på stranden vid Pörkenäs.
Volleyboll på stranden vid Pörkenäs.