Skriftskola och konfirmation

Konfirmandundervisningen hör ihop med att man är döpt. Den kristna tron hör ihop med hela livet. Därför funderar vi på livets frågor och den verklighet vi lever i. Livet och tron hör ihop. Får den kristna uppfattningen om Gud som skaparen någon betydelse för mitt eget och andras människovärde? Påverkar skapelsetanken också hur vi förhåller oss till klimatkrisen? Kan man verkligen förlåta allt det som andra gjort illa och leva vidare som om inget hänt? Vad gör man när livet känns tungt eller någon man tycker om dör?

Under konfirmandtiden får du bekanta dig med de viktigaste delarna av den kristna tron. Du får möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Om du har frågor om skriftskolan och lägren kan du ta kontakt med någon av ungdomsledarna Mi eller Rebecka. Kontaktuppgifter hittas här.

Alla konfirmander ska delta i 7 gudstjänster och 2 ungdomssamlingar. Du kan gå på vilken ungdomssamling som helst i Fyren i Esse, Hörnan i Bennäs eller Purmo kyrkhem.

Skriftskolan år 2023-2024

Alla som är födda år 2009 eller tidigare kan gå i skriftskola läsåret 2023-2024. 

Pedersöre församling ordnar 3 skriftskolgrupper. 

  • Dagskriftskola utan övernattning. Regelbundna lektioner under vintern och konfirmation 9.5.2024. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka.

 

  • Sommarläger 1 på Pörkenäs 9-15.6.2024 (fullbokat). Konfirmation 16.6.2024. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka.

 

  • Sommarläger 2 på Pörkenäs 30.6-6.7.2024 (fullbokat). Konfirmation 7.7.2024. Ansvarig präst är Daniel Björk.

            

Konfirmanderna spelar volleyboll på stranden vid Pörkenäs.
Volleyboll på stranden vid Pörkenäs.