Skriftskola och konfirmation

Konfirmandundervisningen hör ihop med att man är döpt. Den kristna tron hör ihop med hela livet. Därför funderar vi på livets frågor och den verklighet vi lever i. Livet och tron hör ihop. Får den kristna uppfattningen om Gud som skaparen någon betydelse för mitt eget och andras människovärde? Påverkar skapelsetanken också hur vi förhåller oss till klimatkrisen? Kan man verkligen förlåta allt det som andra gjort illa och leva vidare som om inget hänt? Vad gör man när livet känns tungt eller någon man tycker om dör?

Under konfirmandtiden får du bekanta dig med de viktigaste delarna av den kristna tron. Du får möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Skriftskolan år 2021-2022 pågår som bäst

Sommaren 2022 hålls tre lägerskriftskolor (anmälningstiden har gått ut):

  • Läger 1 hålls 13-19.6.2022. Lektioner under vintern hålls främst i Bennäs kyrkhem. Konfirmation i Pedersöre kyrka. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka.
  • Läger 2 hålls 4-10.7.2022. Lektioner under vintern och våren hålls i Esse församlingshem. Konfirmation i Esse kyrka. 
  • Läger 3 hålls 1-7.8.2022. Lektioner under vintern och våren hålls i Purmo kyrkhem. Konfirmation i Purmo kyrka. Ansvarig präst är Tomas Portin.

Skriftskolan år 2022-2023. Anmälningstiden pågår 23.5 - 10.6.2022

Anmälningsblanketten hittas här och anmälningstiden pågår 23.5 - 10.6.2022. Den som är född år 2008 eller tidigare kan gå i skriftskola nästa läsår.

Sommaren 2023 ordnar Pedersöre församling ett dagläger i Kyrkostrands församlingshem och tre läger med övernattning på Pörkenäs. Lektioner under vintern hålls i Bennäs kyrkhem på vardagar efter skolan. Exakta dagar är ännu inte fastställda. 

  • Dagläger hålls 5-10.6.2023 i Kyrkostrands församlingshem. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka. Konfirmationsdatum klarnar i ett senare skede. 
  • Läger 1 på Pörkenäs hålls 11-17.6.2023. Ansvarig präst är Mia Anderssén-Löf. Konfirmation 18.6.2023.
  • Läger 2 på Pörkenäs hålls 25.6-1.7.2023. Ansvarig präst är Tomas Portin. Konfirmation 2.7.2023.
  • Läger 3 på Pörkenäs hålls 23-29.7.2023. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka. Konfirmation 30.7.2023.
Konfirmanderna spelar volleyboll på stranden vid Pörkenäs.
Volleyboll på stranden vid Pörkenäs.