Skriftskola och konfirmation

Konfirmandundervisningen hör ihop med att man är döpt. Den kristna tron hör ihop med hela livet. Därför funderar vi på livets frågor och den verklighet vi lever i. Livet och tron hör ihop. Får den kristna uppfattningen om Gud som skaparen någon betydelse för mitt eget och andras människovärde? Påverkar skapelsetanken också hur vi förhåller oss till klimatkrisen? Kan man verkligen förlåta allt det som andra gjort illa och leva vidare som om inget hänt? Vad gör man när livet känns tungt eller någon man tycker om dör?

Under konfirmandtiden får du bekanta dig med de viktigaste delarna av den kristna tron. Du får möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Skriftskolan år 2022-2023. Anmälningstiden har gått ut.

Här kommer du till anmälningsblanketten

Den som är född år 2008 eller tidigare kan gå i skriftskola detta läsår. Om du har frågor om skriftskolan och lägren - ta kontakt med någon av ungdomsledarna Mi eller Ida.

Sommaren 2023 ordnar Pedersöre församling ett dagläger i Kyrkostrands församlingshem och tre läger med övernattning på Pörkenäs. Lektioner under vintern hålls i Bennäs kyrkhem på vardagar efter skolan. Exakta dagar är ännu inte fastställda. 

  • Dagläger hålls 5-10.6.2023 i Kyrkostrands församlingshem. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka. Konfirmationsdatum klarnar i ett senare skede. 
  • Läger 1 på Pörkenäs hålls 11-17.6.2023. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka. Konfirmation 18.6.2023.
  • Läger 2 på Pörkenäs hålls 25.6-1.7.2023. Ansvarig präst är Tomas Portin. Konfirmation 2.7.2023.
  • Läger 3 på Pörkenäs hålls 23-29.7.2023. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka. Konfirmation 30.7.2023.
Konfirmanderna spelar volleyboll på stranden vid Pörkenäs.
Volleyboll på stranden vid Pörkenäs.