Skriftskola och konfirmation

Konfirmandundervisningen hör ihop med att man är döpt. Den kristna tron hör ihop med hela livet. Därför funderar vi på livets frågor och den verklighet vi lever i. Livet och tron hör ihop. Får den kristna uppfattningen om Gud som skaparen någon betydelse för mitt eget och andras människovärde? Påverkar skapelsetanken också hur vi förhåller oss till klimatkrisen? Kan man verkligen förlåta allt det som andra gjort illa och leva vidare som om inget hänt? Vad gör man när livet känns tungt eller någon man tycker om dör?

Under konfirmandtiden får du bekanta dig med de viktigaste delarna av den kristna tron. Du får möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Om du har frågor om skriftskolan och lägren kan du ta kontakt med någon av ungdomsledarna Mi eller Ida. Kontaktuppgifter hittas här.

lla konfirmander ska delta i 7 gudstjänster och 2 ungdomssamlingar. Du kan gå på vilken ungdomssamling som helst i Fyren i Esse, Hörnan i Bennäs eller Purmo kyrkhem.

Skriftskolan år 2023-2024 (nästa års skriftskola)

Alla som är födda år 2009 eller tidigare kan gå i skriftskola läsåret 2023-2024. Anmälningsblankett för anmälan till nästa års skriftskolaÖppna länk i ny flik. Blanketten är öppen från 24.5 (kl. 18.00) till 7.6.

Pedersöre församling ordnar 4 skriftskolgrupper.

  • Dagskriftskola utan övernattning. Regelbundna lektioner under vintern och konfirmation 9.5.2024. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka.

Start: Gudstjänst och infosamling för konfirmand och vårdnadshavare den 3.9.2023.

Lektionerna startar 30.9.2023.

  • Sportlovsläger på Pörkenäs 25.2-2.3.2024. Konfirmation 17.3.2024. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka.

Start: Gudstjänst och infosamling för konfirmand och vårdnadshavare den 10.9.2023.

Lektionerna startar 30.9.2023.

  • Sommarläger 1 på Pörkenäs 9-15.6.2024. Konfirmation 16.6.2024. Ansvarig präst är Jimmy Österbacka.

Start: Gudstjänst och infosamling för konfirmand och vårdnadshavare den 8.10.2023.

Lektionerna startar 28.10.2023.

  • Sommarläger 2 på Pörkenäs 30.6-6.7.2024. Konfirmation 7.7.2024. Ansvarig präst är Daniel Björk (kyrkoherde fr.o.m. 1.9.2023).

Start: Gudstjänst och infosamling för konfirmand och vårdnadshavare den 1.10.2023.

Lektionerna startar 28.10.2023.
            

Konfirmanderna spelar volleyboll på stranden vid Pörkenäs.
Volleyboll på stranden vid Pörkenäs.