Purmo kyrkhem

Purmovägen 315 , 68930 Purmo
0403100465 (husmor) eller 0403100466 (kyrkvaktmästaren)

Purmo kyrkhem

Kyrkhemmet är vackert beläget i centrum av Sisbacka i Purmo intill kyrkan. Kyrkhemmet används huvudsakligen av Purmo församling och används främst för församlingens barnverksamhet, vuxensamlingar, körverksamhet och församlingsmöten. I kyrkhemmet hålls även dop, minnesstunder, bröllop och konserter.

Kyrkhemmet är ritat av arkitekt Roger Wingren och byggt år 1976 och är i utmärkt skick efter den senaste invändiga renoveringen år 2012. Mera bilder från kyrkhemmet hittar du här.

Ingången till kyrkhemmet finns på framsidan av byggnaden På kort promenadavstånd finns den intilliggande gravgården och kyrkan.

I kyrkhemmet finns ett tillredningskök därifrån man kan beställa mat- och kaffeserveringar. I serveringssalen finns ett litet pentrykök som kan användas för mindre serveringar.

Församlingssalen är möblerad både med bord och stolar och i salens vänstra del är det möblerat för dagklubbsverksamheten. På kyrkhhemstomten finns en inhägnad lekpark för barnverksamheten.

Instrument

Piano.

Utrustning

I kyrkhemmet finns en ljudanläggning, hörselslinga och videokanon. Skötbord finns på inva wc.

Rymmer

Församlingssalen rymmer mellan 120-160 personer beroende på möblering.

Inva

Parkeringsplatser för invabehov finns intill betongtrappan vid huvudingången. Vid huvuddörren finns en liten ramp som gör det enklare att komma in med rullstol och huvuddörrens motoröppnare fungerar med tryckknapp. I kyrkhemmet finns ett inva anpassat wc.

Parkering

Parkering finns utanför kyrkmuren på kyrkans västra sida samt nedanom kyrkhemmet. Vid behov kan även användas övriga parkeringsområden runt kyrkan.

Toalett

I kyrkhemmet finns skilda toaletter för damer och herrar och en inva anpassad toalett med skötbord som kan användas när kyrkhemmet är öppet. I kyrkhemmet finns även en toalett med egen ytterdörr i norra hörnet av kyrkhemmet som är öppet alla dagar mellan kl. 8-22.

Inträden

När församlingen ensam ordnar någon tillställning uppbärs inget inträde i kyrkhemmet. Tanken är att alla skall ha möjlighet att delta. En frivillig kollekt kan samlas in.

Om någon annan än församlingen är huvudsaklig arrangör men församlingen är medarrangör kan ett programblad säljas vid ingången. Att köpa ett programblad är inte obligatoriskt och försäljningen får inte ge intryck av att köpet är ett måste. Alternativt tas en frivillig avgift.

Då någon hyrt hela kyrkhemmet för en tillställning är det möjligt att ta inträde. Då är församlingen inte medarrangör.

Hyra kyrkhemmet

För kyrkans medlemmar uppbärs ingen hyra för minnestunder eller dop men man betalar för en eventuell servering. Vid dop kan man även ordna serveringen själv från pentryköket i serveringssalen men för det betalar man en så kallad pentryavgift. Kyrkhemmet kan även hyras för bröllop, födelsedagsfester, konserter eller andra tillställningar som inte strider mot kyrkans tro. Hyresavgifterna bestäms gemensamt inom den kyrkliga samfälligheten. Prislista kan ses via denna länk.Öppna länk i ny flik

Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

on 21.4 kl. 18.00

Purmovägen 315, 68930 Purmo

Klubb 12+

Välkommen med du som har fyllt 12 år!
to 22.4 kl. 18.00

Purmovägen 315, 68930 Purmo