Karagrupper

Karagrupper- män träffas för andakt och gemenskap kring kaffekoppen.

  • Karakaffe, Bennäs kyrkhem, varje tisdag kl 9.30-11.00.  
  • Grupper för män finns också i Forsby och i Sundby.