Karagrupper

Karagrupper- män träffas för andakt och gemenskap kring kaffekoppen.

  • Karakaffe, Bennäs kyrkhem, varje tisdag kl 9.30-11.00. Våren -22 start 22.2 
  • KaraKafé, Kyrkostrands församlingshem, varje onsdag kl 9.30-11.00. Paus tillsvidare
  • Grupper för män finns också i Forsby och i Sundby.