Karagrupper

Karagrupper- män träffas för andakt och gemenskap kring kaffekoppen.

 

Karakaffe, Bennäs kyrkhem, varje tisdag kl 9.30-11.00. Start 14.1 

Karakafé , Bulderbackagården, Sandsund. Varannan onsdag kl 14-15.30. Start 8.1

 

Grupper för män finns också i Forsby och i Sundby.