Noter till sånger och psalmer på ett piano.

Musik till Guds ära

Musiken i församlingen vill genom toner och ord lovprisa och ära Gud.

Församlingen har ett rikt musikliv. Vid församlingens gudstjänster och andra sammankomster medverkar ofta körer och olika musiker.

De vackraste julsångerna

Lördag 16.12 kl. 19 i Pedersöre kyrka

Barnkören, Manskören, St Olofskören och Kyrkokören.

Diana Pandey, Henrik Östman.

Jakobstads Lucia med följe medverkar i början av kvällen.

Andakt av Jimmy Österbacka.

 

Lördag 16.12 kl. 19 i Esse kyrka

Församlingskören, Ida Pettersson flöjt

Christina Heikkilä

Mikaela Malmsten-Ahlsved.

Andakt av Tuomo A. Komulainen.

 

Söndag 17.12 kl. 18 i Purmo kyrka

Vuxenkören

Christina Heikkilä

Mikaela Malmsten-Ahlsved, Diana Pandey.

Purmo Lucia med följe medverkar.

Andakt av Tuomo A. Komulainen.

Kan vara en bild av tröglorier och text

Pedersöre kyrkas orgel
Pedersöre kyrkas orgel

Sång och musik ger liv

Sång och musik har alltid varit viktiga för de kristna. Den här uppskattningen av musiken följde med från de judiska rötterna. Där fanns det stora körer i templet och många olika musikinstrument användes. Hela "psalmboken" finns bevarad i boken Psaltaren i Bibeln. Vi känner bara inte till melodierna.

Uppskattningen av sång och musik kommer sig av att Bibeln talar om en sång som aldrig upphör i himlen. Den sången överför Herren till oss i skapelsen. Att kunna skapa musik, att sjunga och njuta av att lyssna är att få vara en del av Guds skapelseprocess.

Därför är det inte heller så konstigt att man upptäckt att musik har stort inflytande på hur vi mår.

Många stilar, instrument och variationer

Den musik vi använder i dag är inte samma som på Jesu tid. Men visst har vi också en fin traditon av mycket gammal bevarad musik. Musiken lever i sin tid därför att varje tid också skall lovsjunga Herren på det sätt som känns äkta och aktuellt.

De här olika stilarna och variationerna kan finnas sida vid sida. Från ett mäktigt orgelstycke av Bach till ett enkelt gitarrsolo, från en gregoriansk melodi som söker sig mot kyrkvalvet till en modern lovsång.

Siffertavlan anger tonen

I kyrkan i Esse finns en siffertavla för psalmerna som skall sjungas. När snickaren Jonas Portin gjorde den visade han också vilken text från Bibeln som skulle prägla sången och musiken. 

Halleluja!Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans mäktiga valv.

 Prisa honom för hans mäktiga gärningar, prisa honom för hans väldiga storhet.

Prisa honom med basunklang, prisa honom med lyra och harpa.

 Prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängar och flöjt.

Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. Allt som andas ska prisa Herren 

Halleluja!

(Psaltaren 150 i Bibeln)

VÄLKOMMEN MED!

 

Siffertavlan i Esse kyrka

Tag kontakt

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD