Träklossar i olika färger samt och barnfötter i bakgrunden.

 
Familjeklubb

Familjeklubb är för barn 0-5 år tillsammans med mamma, pappa eller någon annan vuxen. Vi leker, umgås, sjunger och äter ett mellanmål.

Familjeklubben är en rastplats för dej som är hemma med barnen; förälder, far- och morförälder, dagmamma. Fri samvaro, medan barnen leker kan vuxna umgås. Barnen får leka med andra barn och lär sig sociala färdigheter. En sång- och andaktstund ger möjlighet till stillhet och gemenskap samt upplevelser av kyrkoårets högtider. Familjeklubben stöder dig som förälder i den kristna fostran. För den vuxne är det värdefullt att få träffa andra föräldrar i samma situation.

Ingen anmälan behövs. De egna möjligheterna bestämmer när och hur man deltar.

Kaffe och saft med tilltugg serveras mot en avgift på 2-3 €/ familj.

Det är svårt för små barn att hålla avstånd. Därför är det extra viktigt att vi har god hand- host och nyshygien och att alla som kommer till familjeklubben är friska och utan symtom.

Tag kontakt

Ledare för verksamheten inom barn och familj
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE