Kyrkhemmet i Bennäs

Utsidan av Kyrkhemmet, röda tegel

Vasavägen 14, 68910 Bennäs

040 868 6896

I kyrkhemmet i Bennäs samlas dagklubb, föräldraklubb, scouter, ungdomar, bönegrupper och karakaffe regelbundet.  

Kyrkhemmet kan hyras för mindre fester som t.ex. dopkaffen. 

Parkering Parkering
Toalett Toalett