Kyrkhemmet i Bennäs

Vasavägen 14 , 68910 Bennäs
040 868 6896

Utsidan av Kyrkhemmet, röda tegel Kyrkhemmet i Bennäs används för dagklubb, föräldraklubb, scouting, symöte, karakaffe samt andra grupper och möten. Ungdomarna har sina egna utrymmen i byggnaden.

Evenemang

on 20.1 kl. 9.00

Vasavägen 14, 68910 Bennäs

on 20.1 kl. 18.00

Vasavägen 14, 68910 Bennäs

Klubb 12+

Välkommen med du som har fyllt 12 år!