Manskören

Manskören övar torsdagar kl.14 i Kyrkostrands församlingshem. 

Höstterminen startar 16.9.

Dirigent Hans Häggblom 

Manskören sjunger på läktaren i Pedersöre kyrka.