Manskören

Manskören övar torsdagar kl. 14 i Kyrkostrands församlingshem. Höstterminen startar 5.9 2019.

Dirigent Henrik Östman

Manskören på läktaren i Pedersöre kyrka