Manskören

Manskören övar torsdagar kl. 14 i Kyrkostrands församlingshem. Höstterminen startar 17.9 2020.

Dirigent Henrik Östman

Manskören sjunger på läktaren i Pedersöre kyrka.