Ungdomssamlingar (13+)

På ungdomssamling får man komma och bara umgås, spela spel, dricka kaffe (eller saft) och göra annat roligt som vi hittar på. Serveringsavgiften är 2 €. Vi håller också andakt, ibland med inbjudna talare. En skål finns i varje ungdomsutrymme för frivilligt bidrag till ett flickhem i Mauretanien (Afrika) som vi valt att understöda via Finska missionssällskapet.

Fyren i Esse 

Varje fredagkväll kl. 19-22.30 i ungdomsutrymmet i Esse församlingshem (Essevägen 254, 68820 Esse). 

Hörnan i Bennäs

Varje fredagkväll kl. 19-22.30 i ungdomsutrymmet i Bennäs kyrkhem (Vasavägen 14, 68910 Bennäs).

Kyrkhemmet i Purmo

Varje onsdagkväll kl 18.30-21 i Purmo kyrkhem (Purmovägen 315, 68930 Purmo).

Instagram: pedersore_ung   Facebook: pedersöre församlings ungdomsarbete

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
tf. församlingspedagog 15.8.2023-31.7.2024
Essevägen 254
68820 ESSE