Ungdomssamlingar (13+)

På ungdomssamling får man komma och bara umgås, spela spel, dricka kaffe (eller saft) och göra annat roligt som vi hittar på. Serveringsavgiften är 2 euro. Vi håller också andakt, ibland med inbjudna talare. En skål finns i varje ungdomsutrymme för frivilligt bidrag till ett flickhem i Mauretanien (Afrika) som vi valt att understöda via Finska missionssällskapet.

Fyren i Esse 

Varje fredagkväll kl. 20-24 i ungdomsutrymmet i Esse församlingshem (Essevägen 254, 68820 Esse). 

Instagram: pedersore_ung   Facebook: pedersöre församlings ungdomsarbete

Hörnan i Bennäs (gamla Night Café)

Oftast söndagar i ungdomsutrymmet i Kyrkhemmet i Bennäs (Vasavägen 14,68910 Bennäs). Denna termin: 9.2, 16.2, 1.3, 8.3, 22.3, 12.4, 19.4 och 3.5. Läxdax för de som vill göra läxor tillsammans. Övriga får umgås fritt.

Instagram: peders_ung    Facebook: pedersöre församlings ungdomsarbete

Lyjo i Purmo

Varannan tisdagkväll i Lyjo, det lilla gula huset som finns bredvid Purmo kyrka (Purmovägen 331, 68930 Purmo). Denna termin: 11.2, 10.3, 24.3, 7.4, 21.4, 5.5 och 19.5.

Instagram: pedersore_ung   Facebook: pederöre församlings ungdomsarbete

Lyjo i Purmo
Ungdomsarbetsledare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO
Församlingspedagog
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE