Ungdomssamlingar (13+)

På ungdomssamling får man komma och bara umgås, spela spel, dricka kaffe (eller saft) och göra annat roligt som vi hittar på. Serveringsavgiften är 2 euro. Vi håller också andakt, ibland med inbjudna talare. En skål finns i varje ungdomsutrymme för frivilligt bidrag till ett flickhem i Mauretanien (Afrika) som vi valt att understöda via Finska missionssällskapet.

Fyren i Esse 

Varje fredagkväll kl. 20-24 i ungdomsutrymmet i Esse församlingshem (Essevägen 254, 68820 Esse). 

Instagram: pedersore_ung   Facebook: pedersöre församlings ungdomsarbete

Prästgården i Purmo

Varannan onsdagkväll (jämna veckor) i prästgården, Aspegrensvägen 1.

Instagram: pedersore_ung   Facebook: pederöre församlings ungdomsarbete

Lyjo i Purmo.

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO
Församlingspedagog
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE