Fönstertalko vid Esse kyrka

Ytterfönstren i Esse kyrka behöver kittas och målas för att inte ta skada. Kan vi göra det på talko?

Vi siktar på att börja någon gång efter mitten av juni. Fönstren tas ner och målningen sker i servicehuset vid begravningsplatsen.

Om du har möjlighet att delta meddela Lucas Österbacka på epost: lucas.osterbacka@evl.fiÖppna länk i ny flik eller sänd sms till nr 0403100457.

Esse kyrkfönster