Purmo kyrka

Purmovägen 319 , 68930 Purmo
040 3100 466 (kyrkvaktmästare)

Kyrkan är öppen när det är verksamhet i kyrkan eller enligt överenskommelse. Men i övrigt är den stängd. Det är även möjligt att boka besök i kyrkan.

Purmo kyrka i sommartid

Kyrkan är vackert belägen i centrum av Sisbacka i Purmo. Kyrkan används huvudsakligen av Purmo församling och används främst för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och konserter. Kyrkan är en korskyrka i trä byggd år 1772 och är i utmärkt skick efter den senaste invändiga renoveringen år 1999. Läs mera om kyrkans historia här. Kyrkan har tre ingångar för besökare. På kort promenadavstånd finns den intilliggande gravgården och likaså församlingshemmet.

 

Instrument


Orgel och piano.

Utrustning


I kyrkan finns en ljudanläggning, hörselslinga och videokanon. En del av bänkarna är försedda med sittdynor och längst bak i kyrkan under läktaren finns en liten hörna där småbarn kan leka.

Rymmer


Kyrkan är godkänd för 340 personer i kyrksalen och 20 personer på läktaren, sammanlagt 360 personer.

Inva

 

Parkeringsplatser för invabehov finns bredvid klockstapeln längs med kyrkomuren mot Purmovägen. Vid den östra ingången till kyrkan finns en invaramp (där hjältegravarna finns). I kyrkan finns en ramp upp till altaret och i två av kyrkbänkarna finns fotstöd. I kyrkan finns ingen invatoalett men på den östra sidan av kyrkan utanför kyrkmuren finns ett servicehus för fastighetsskötseln där det finns en inva anpassad toalett i källaren med egen ytterdörr som är öppen alla dagar mellan kl. 8-22.

Parkering


Parkering finns utanför kyrkmuren på kyrkans västra, norra och östra sidor samt nedanom församlingshemmet.

Toalett


I kyrkan finns en toalett i sakristian som endast kan användas när det finns verksamhet i kyrkan. Vid det intilliggande servicehuset finns en inva anpassad toalett med egen ytterdörr i källaren som är öppen alla dagar mellan kl. 8-22 och i församlingshemmet finns även en toalett med egen ytterdörr i norra hörnet av församlingshemmet som är öppen alla dagar mellan kl. 8-22.

Inträden


När församlingen ensam ordnar någon tillställning uppbärs inget inträde i kyrkan. Tanken är att alla skall ha möjlighet att delta. En frivillig kollekt kan samlas in.

Om någon annan än församlingen är huvudsaklig arrangör men församlingen är medarrangör kan ett programblad säljas vid ingångarna. Att köpa ett programblad är inte obligatoriskt och försäljningen får inte ge intryck av att köpet är ett måste. Alternativt tas en frivillig avgift.

Då någon hyrt hela kyrkan för en tillställning är det möjligt att ta inträde. Då är fförsamlingen inte medarrangör.

Hyra kyrkan


För kyrkan uppbärs ingen avgift av kyrkans medlemmar för vigsel, dop och jordfästningar. Kyrkan kan hyras då arrangemanget inte strider mot kristen tro och beaktar att kyrkorummet skall användas för gudstjänst och bön. Av praktiska skäl hyrs inte kyrkan ut om det kräver stora tillfälliga uppbyggnader av läktare, körtrappor m.m. Församlingsrådet och kyrkoherden avgör när kyrkan kan hyras ut. Hyresavgifterna bestäms gemensamt inom den kyrkliga samfälligheten. Prislista kan läsas via denna länk.Öppna länk i ny flik

Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 24.10 kl. 10.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

sö 31.10 kl. 19.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

fr 5.11 kl. 19.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

sö 7.11 kl. 10.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

sö 14.11 kl. 19.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

sö 21.11 kl. 12.30

Purmovägen 319, 68930 Purmo

sö 12.12 kl. 19.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

fr 24.12 kl. 14.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo