Purmo kyrka

Purmo kyrka i sommartid

Purmovägen 319, 68930 Purmo

040 310 0466 (kyrkvaktmästare)

360

Kyrkan är öppen när det är verksamhet i kyrkan eller enligt överenskommelse. Men i övrigt är den stängd. Det är även möjligt att boka besök i kyrkan.

Instrument


Orgel och piano.

Utrustning

I kyrkan finns en ljudanläggning, hörselslinga och videokanon. En del av bänkarna är försedda med sittdynor och längst bak i kyrkan under läktaren finns en liten hörna där småbarn kan leka.

Inva

Parkeringsplatser för invabehov finns bredvid klockstapeln längs med kyrkomuren mot Purmovägen. Vid den östra ingången till kyrkan finns en invaramp (där hjältegravarna finns). I kyrkan finns en ramp upp till altaret och i två av kyrkbänkarna finns fotstöd. I kyrkan finns ingen invatoalett men på den östra sidan av kyrkan utanför kyrkmuren finns ett servicehus för fastighetsskötseln där det finns en inva anpassad toalett i källaren med egen ytterdörr som är öppen alla dagar mellan kl. 8-22.

Parkering

Parkering finns utanför kyrkmuren på kyrkans västra, norra och östra sidor samt nedanom församlingshemmet.

Toalett

I kyrkan finns en toalett i sakristian som endast kan användas när det finns verksamhet i kyrkan. Vid det intilliggande servicehuset finns en inva anpassad toalett med egen ytterdörr i källaren som är öppen alla dagar mellan kl. 8-22 och i församlingshemmet finns även en toalett med egen ytterdörr i norra hörnet av församlingshemmet som är öppen alla dagar mellan kl. 8-22.

Inträden

När församlingen ensam ordnar någon tillställning uppbärs inget inträde i kyrkan. Tanken är att alla skall ha möjlighet att delta. En frivillig kollekt kan samlas in.

Om någon annan än församlingen är huvudsaklig arrangör men församlingen är medarrangör kan ett programblad säljas vid ingångarna. Att köpa ett programblad är inte obligatoriskt och försäljningen får inte ge intryck av att köpet är ett måste. Alternativt tas en frivillig avgift.

Då någon hyrt hela kyrkan för en tillställning är det möjligt att ta inträde. Då är fförsamlingen inte medarrangör.

Hyra kyrkan

För kyrkan uppbärs ingen avgift av kyrkans medlemmar för vigsel, dop och jordfästningar. Kyrkan kan hyras då arrangemanget inte strider mot kristen tro och beaktar att kyrkorummet skall användas för gudstjänst och bön. Av praktiska skäl hyrs inte kyrkan ut om det kräver stora tillfälliga uppbyggnader av läktare, körtrappor m.m. Församlingsrådet och kyrkoherden avgör när kyrkan kan hyras ut. Hyresavgifterna bestäms gemensamt inom den kyrkliga samfälligheten. Prislista kan läsas via denna länk.Öppna länk i ny flik

Kyrkan är vackert belägen i centrum av Sisbacka i Purmo. Kyrkan används huvudsakligen av Purmo församling och används främst för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och konserter. Kyrkan är en korskyrka i trä byggd år 1772 och är i utmärkt skick efter den senaste invändiga renoveringen år 1999. Läs mera om kyrkans historia här. Kyrkan har tre ingångar för besökare. På kort promenadavstånd finns den intilliggande gravgården och likaså församlingshemmet.

 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sön 2.6 kl. 10.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

Gudstjänst

Gudstjänst
sön 9.6 kl. 10.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

tors 13.6 kl. 13.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

sön 16.6 kl. 18.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

lör 22.6 kl. 10.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

sön 30.6 kl. 18.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo

sön 7.7 kl. 10.00

Purmovägen 319, 68930 Purmo