Pedersöre gravgård

Gravgården fotad uppifrån, gravar i rader och urnelunden syns. Sommargrönska

Sockenvägen, 68600 Jakobstad

Förfrågningar till gravkontoret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad, tel. 0403 100 403, 0403 100 404

Pedersöre gravgård ligger invid Pedersöre kyrka och Kyrkostrands församlingshem. Gravgården har fyra olika områden: Pedersöre kyrkoplan och Pedersöre gamla, Pedersöre nya, Pedersöre Kanals och Tempellunden.

Lediga kistgravplatser finns på Tempellunden. En gemensam cementsockel har gjutits för varje rad med gravar (gravstenen placeras sedan direkt på sockeln). Gravarna är s.k. djupgravar. En grav är en meter bred med plats för två kistor på olika djup.

Denna gravgård har också en minneslund. Urnorna läggs ner på ett gemensamt gravfält. Här finns en minnesplats med en sten där en metallplatta med den avlidnes namn kan sättas fast samt plats för blommor och ljus.

På övriga delar av gravgården finns endast ett mindre antal lediga kistgravplatser, i huvudsak på Pedersöre nya, avdelning 5 och 7 samt på Pedersöre kanals gravgård.

I sydöstra hörnet av Tempellunden finns en avdelning som används för konfessionslösa gravsättningar.

På de olika avdelningarna finns vattenposter, där anhöriga kan hämta vatten. Här finns också trädgårdsredskap att låna. Avfallskärl finns för både komposterbart och icke komposterbart avfall.

I församlingshemsbyggnaden finns en toalett med ingång från gravgårdssidan.

En garagebyggnad för maskiner har byggts i anslutning till gravgården och en tillbyggnad med sociala utrymmen för gravgårdspersonalen togs i bruk vårvintern 2017.

Via denna länk hittas karta över Pedersöre gravgård.Öppna länk i ny flik