Esse församlingshem

Achreniussalen

Essevägen 254 , 68820 Esse
040 310 0458 (husmor)
040 310 0450 (kansli), 040 310 0457 (kyrkväktare)

Esse församlingshem

I församlingshemmet finns en stor samlingssal "Achreniussalen"; utrymmen för barn "Arken"; grupprum "Aina" och ungdomarnas "Fyren". Utanför finns en vacker uteplats mot ån och grillplats med uteschackbräda. I övre våningen finns församlingens kansli och sammanträdesrummet "Matts". Stor lekpark för barnen finns på gården.

Huset

Huset har ritats av arkitetkbyrå Ardok&Holm från Vasa. Huvudarkitekt är Christer Holm. Det togs i bruk i september 2014. Arkitekten har genom sina lösningar med stora glasytor velat uttrycka öppenhet. Det finns en öppenhet i öst-västlig riktning mot ån med huvudbyggnaden kyrkan och mot byn, salen har en öppenhet uppåt mot himlen genom tornfönstret. Det finns också öppenhet i nord-sydlig riktning genom hela huset genom att övre våningens kansliutrymmen och korridor binds samman med den nedre aulan med ett stort fönster. Aulan i sin tur avslutas utåt med ett högt fönster i söder. "Öppenheten" bildar på det här sättet ett kors som sträcker sig genom hela fastigheten.

Skötrum

Det finns skötbord i dam- och herrtoaletterna vid huvudentrén. I samband med ungdoms och barnutrymmena finns skötbordet i inva-toaletten.

Inva-anpassning

Rullstolsramp finns vid huvudingången. Huvuddörren har automatiskt öppning vid knapptryckning. Hiss till övre våningen finns i trapphuset. Dörren mellan aula och trapphus saknar automatisk öppnare och kan för någon kännas tung. Invatoaletter finns i huvudentrén, ungdoms- och barnutrymmen samt i andra våningens kanslidel.

T-slinga

Finns i Achreniussalen.

Parkering

Parkeringen sker på utmärkt parkeringsplats. Tre invaplatser närmast ingången.

Hyra utrymmen

​Utrymmen i församlingshemmet kan hyras för olika tillställningar som inte strider mot kristen tro. Utrymmena är alkohol och drogfria. Förfrågningar görs till församlingens kansli eller kyrkoherden. Priserna är gemensamma för församlingarna i Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo.

  • Achreniussalen - rymmer mellan 150-170 personer beroende på bordsplaceringen. För serveringen krävs husmors deltagande.
  • Fyren (ungdomsutrymmen) + pentryköket - rymmer max. 45 personer. Lämpligt för t.ex. dopkaffe eller en mindre födelsedagsfest. Här kan husmors tjänster köpas eller ni kan ha självhushåll. Vid självhushåll i samband med dopkaffe uppbärs en liten pentryavgift.
  • Aina - ett litet grupprum för c. 10 personer. Självservice i pentrykök eller köpt tjänst av husmor. För självhushåll uppbärs en pentryavgift.

Hyror vid användning av utrymmena i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets församlingar.

Hörselslinga
Café
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

fr 22.1 kl. 17.30

Essevägen 254, 68820 Esse

K12

Välkommen med du som har fyllt 12 år!
fr 22.1 kl. 20.00

Essevägen 254, 68820 Esse

Ungdomsamling (16+)

Välkommen med!