Esse församlingshem

Achreniussalen

Esse församlingshem

Essevägen 254, 68820 Esse

040 310 0458 husmor

040 310 0457 kyrkvaktmästare

Skötrum

Det finns skötbord i dam- och herrtoaletterna vid huvudentrén. I samband med ungdoms- och barnutrymmena finns skötbordet i inva-toaletten.

Inva-anpassning

Rullstolsramp finns vid huvudingången. Dörren öppnas med en knapptryckning. Hiss till övre våningen finns i trapphuset.

Invatoaletter finns i huvudentrén, ungdoms- och barnutrymmen samt i andra våningens kanslidel.

T-slinga

Finns i Achreniussalen.

I församlingshemmet finns en stor samlingssal "Achreniussalen"; utrymmen för barn "Arken"; grupprum "Aina" och ungdomarnas "Fyren".

Utomhus finns en uteplats mot ån och grillplats med uteschackbräda. I övre våningen finns församlingens kansli och sammanträdesrummet "Matts". Det finns en stor lekpark för barnen på gården.

Huset

Huset har ritats av arkitetkbyrå Ardok&Holm från Vasa. Huvudarkitekt är Christer Holm. Det togs i bruk i september 2014. Arkitekten har genom sina lösningar med stora glasytor velat uttrycka öppenhet.

Det finns en öppenhet i öst-västlig riktning mot ån med huvudbyggnaden kyrkan och mot byn, salen har en öppenhet uppåt mot himlen genom tornfönstret. Det finns också öppenhet i nord-sydlig riktning genom hela huset genom att övre våningens kansliutrymmen och korridor binds samman med den nedre aulan med ett stort fönster. Aulan i sin tur avslutas utåt med ett högt fönster i söder.

"Öppenheten" bildar på det här sättet ett kors som sträcker sig genom hela fastigheten.

Parkering

Det finns en stor parkeringsplats med tre invaplatser närmast ingången.

Hyra utrymmen

​Utrymmen i församlingshemmet kan hyras för olika tillställningar som inte strider mot kristen tro. Utrymmena är alkohol och drogfria. Förfrågningar görs till församlingens kansli eller kyrkoherden. Priserna är gemensamma för församlingarna i Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo.

  • Achreniussalen - rymmer upp till ca 120 personer beroende på bordsplaceringen. För serveringen krävs att husmor är med.
  • Café Fyren (ungdomsutrymmet) har ett litet pentrykök. Där kan upp till 30 personer ha dopkaffe eller en mindre födelsedagsfest. Här kan man köpa husmors tjänster eller ha självhushåll och då betalar man en liten pentryavgift.
  • Aina är ett litet grupprum för  högst 10 personer. Självservice i pentrykök eller köpt tjänst av husmor. För självhushåll betalas en pentryavgift.

Hyror vid användning av utrymmena i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets församlingar.Öppna länk i ny flik

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Café Café
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

tis 23.7 kl. 17.30

Essevägen 254, 68820 Esse

tis 30.7 kl. 17.30

Essevägen 254, 68820 Esse

tis 6.8 kl. 17.30

Essevägen 254, 68820 Esse