Esse församlingshem

Achreniussalen

Essevägen 254 , 68820 Esse
040 310 0458 (husmor)
040 310 0450 (kansli), 040 310 0457 (kyrkväktare)

Esse församlingshem

I församlingshemmet finns en stor samlingssal "Achreniussalen"; utrymmen för barn "Arken"; grupprum "Aina" och ungdomarnas "Fyren". Utanför finns en vacker uteplats mot ån och grillplats med uteschackbräda. I övre våningen finns församlingens kansli och sammanträdesrummet "Matts". Stor lekpark för barnen finns på gården.

Huset

Huset har ritats av arkitetkbyrå Ardok&Holm från Vasa. Huvudarkitekt är Christer Holm. Det togs i bruk i september 2014. Arkitekten har genom sina lösningar med stora glasytor velat uttrycka öppenhet. Det finns en öppenhet i öst-västlig riktning mot ån med huvudbyggnaden kyrkan och mot byn, salen har en öppenhet uppåt mot himlen genom tornfönstret. Det finns också öppenhet i nord-sydlig riktning genom hela huset genom att övre våningens kansliutrymmen och korridor binds samman med den nedre aulan med ett stort fönster. Aulan i sin tur avslutas utåt med ett högt fönster i söder. "Öppenheten" bildar på det här sättet ett kors som sträcker sig genom hela fastigheten.

Skötrum

Det finns skötbord i dam- och herrtoaletterna vid huvudentrén. I samband med ungdoms och barnutrymmena finns skötbordet i inva-toaletten.

Inva-anpassning

Rullstolsramp finns vid huvudingången. Huvuddörren har automatiskt öppning vid knapptryckning. Hiss till övre våningen finns i trapphuset. Dörren mellan aula och trapphus saknar automatisk öppnare och kan för någon kännas tung. Invatoaletter finns i huvudentrén, ungdoms- och barnutrymmen samt i andra våningens kanslidel.

T-slinga

Finns i Achreniussalen.

Parkering

Parkeringen sker på utmärkt parkeringsplats. Tre invaplatser närmast ingången.

Hyra utrymmen

​Utrymmen i församlingshemmet kan hyras för olika tillställningar som inte strider mot kristen tro. Utrymmena är alkohol och drogfria. Förfrågningar görs till församlingens kansli eller kyrkoherden. Priserna är gemensamma för församlingarna i Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo.

  • Achreniussalen - rymmer mellan 150-170 personer beroende på bordsplaceringen. För serveringen krävs husmors deltagande.
  • Fyren (ungdomsutrymmen) + pentryköket - rymmer max. 45 personer. Lämpligt för t.ex. dopkaffe eller en mindre födelsedagsfest. Här kan husmors tjänster köpas eller ni kan ha självhushåll. Vid självhushåll i samband med dopkaffe uppbärs en liten pentryavgift.
  • Aina - ett litet grupprum för c. 10 personer. Självservice i pentrykök eller köpt tjänst av husmor. För självhushåll uppbärs en pentryavgift.

Hyror vid användning av utrymmena i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets församlingar.Öppna länk i ny flik

Hörselslinga
Café
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

fr 23.4 kl. 20.00

Essevägen 254, 68820 Esse

fr 30.4 kl. 20.00

Essevägen 254, 68820 Esse