Purmo prästgård

Aspegrensvägen 2 , 68930 Purmo
040 3100 460

Öppet måndag kl 8.30-12 och onsdag 14-16

Purmo prästgård Pedersöre församling använder Purmo prästgård som ett av sina församlingskanslier och för verksamhet
Parkering
Toalett