Frivilligt arbete i Missionsstugan

Vill du hjälpa till?

I församlingen lär vi oss att tänka större. Vi når utöver våra gränser genom missionen och vänförsamlingskontakter. Du behövs vid Missionsstugan, en loppmarknad i församlingen. Du kan delta som sorterare, försäljare, kassabiträde, lastare eller städare.

Vi är ett hundratal frivilliga som sorterar det som skänks till försäljning och bistånd, ordnar upp i butiken, bär ut och in olika lådor och påsar.

Vi behöver både kvinnor och män som:

  • - Regelbundet kan ingå i ett arbetslag 1-2 ggr/månad på förmiddagarna eller under öppettiderna kl 15-19, enligt arbetslista. Ni sköter försäljning, sorterar inkomna varor och håller snyggt i butiken.
  • - Kan komma på talko när det finns behov av extra sortering. Finns du med på vår sms-lista får du ett sms och kan komma om det passar dig. Talkon ordnas både förmiddagar och kvällstid.
  • - Måndagar kl 8.30-11, för att tillsammans med ett gäng andra, grundligare ordna i butiken och ibland förändra enligt säsonger.


Vi erbjuder ett meningsfullt sammanhang där vi har roligt tillsammans!

Ta kontakt med diakoniarbetare Åsa Eklund tfn 040 3100446.