Frivilligt arbete i Missionsstugan

Vill du hjälpa till?

I församlingen lär vi oss att tänka större. Vi når utöver våra gränser genom missionen och vänförsamlingskontakter. Du behövs vid Missionsstugan, ett loppis i församlingen. Du kan delta som sorterare, försäljare, kassabiträde, lastare eller städare.

Vi är ca 100 frivilliga som sorterar det som skänks till försäljning och bistånd, ordnar upp i butiken, bär ut och in lådor och påsar.

Vi behöver både kvinnor och män som:
- Regelbundet kan ingå i ett arbetslag 1-2 ggr/månad under öppethållningstiderna kl 15-19 enligt arbetslista. Ni sköter försäljning, sorterar inkomna varor och håller snyggt i butiken.
- Kan komma på talko när det finns behov av extra sortering. Finns du med på vår sms-lista får du ett sms och kan komma om det passar dig. Talkon ordnas både förmiddagar och kvällstid.
- Måndagar och/eller torsdagar kl 8.30-11, tillsammans med ett gäng andra, grundligare ordna i butiken, förändra enligt säsonger etc.

Vi erbjuder ett meningsfullt sammanhang där vi har roligt tillsammans!

Ta kontakt med diakoniarbetare Åsa Eklund tfn 040 3100446.

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD