Frivilligt arbete i Missionsstugan

Vill du hjälpa till?

I församlingen lär vi oss att tänka större. Vi når utöver våra gränser genom missionen och vänförsamlingskontakter. Du behövs vid Missionsstugan, en loppmarknad i församlingen. Du kan delta som sorterare, försäljare, kassabiträde, lastare eller städare.

Vi är ett hundratal frivilliga som sorterar det som skänks till försäljning och bistånd, ordnar upp i butiken, bär ut och in olika lådor och påsar.

Vi behöver både kvinnor och män som:

  • - Regelbundet kan ingå i ett arbetslag 1-2 ggr/månad på förmiddagarna eller under öppettiderna kl 15-19, enligt arbetslista. Ni sköter försäljning, sorterar inkomna varor och håller snyggt i butiken.
  • - Kan komma på talko när det finns behov av extra sortering. Finns du med på vår sms-lista får du ett sms och kan komma om det passar dig. Talkon ordnas både förmiddagar och kvällstid.
  • - Måndagar kl 8.30-11, för att tillsammans med ett gäng andra, grundligare ordna i butiken och ibland förändra enligt säsonger.


Vi erbjuder ett meningsfullt sammanhang där vi har roligt tillsammans!

Ta kontakt med diakoniarbetare Åsa Eklund tfn 040 3100446.

Tag kontakt

Diakoniarbetare
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE