Esse kyrkas kyrkogård

Essevägen 240, 68820 Esse

Kyrkogården kallas också Magdalena Sofia kyrkogård och användes aktivt mellan åren 1736 - 1892. 

Vid båda sidorna av gången från parkeringen finns minnesmärken över dem som stupat.

  • Minnesmärket över dem som stupade 1918 har utförts av John Munsterhjelm.
  • Minnesmärket över de stupade 1939-1944 visar en sårad soldat med blicken fäst på hembygdens kyrka.
  • Minnesmärket över alla begravda kring kyrkan och Finlands första Sion. D.v.s. ett minnesmärke över den första friförsamlingen i Finland.
  • Bredvid minnesmärket över de stupade från 1918 finns också gravstenen till den sk. "Jofsnickaren" som gjorde snickeriarbetet av altaret och altaruppsättningen i kyrkan. 

Toalett finns i servicehuset bakom kyrkan. Öppen vid verksamhet i kyrkan.