Pedersöre kanals gravgård

Denna del av Pedersöre gravgård ligger längst västerut och är grundad i början av 1900-talet. Ytan är 0,86 ha och indelad i fyra avdelningar. Gravläggningar sker kontinuerligt i tidigare inlösta familjegravar. På Pedersöre kanals gravgård finns många gamla minnesmärken, vilka sätter sin prägel på gravgården. Lediga gravar finns ställvis mellan gamla gravar och nya gravvårdar bör därför planeras så att de passar in i miljön.

Via denna länk hittas karta över Pedersöre gravgårdÖppna länk i ny flik