Ytteresse bönehus

Ytteresse bönehus på Ravasbacka i Ytteresse

Ytteressevägen 218, 68810 Ytteresse

Svenska lutherska evangeliföreningen upprätthåller bönehuset i Ytteresse. Här håller församlingen söndagsskola och barngrupper. Här samlas också kvinnogrupper och andra smågrupper.

Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

lö 27.4 kl. 18.00

Ytteressevägen 218, 68810 Ytteresse

lö 4.5 kl. 9.00

Ytteressevägen 218, 68810 Ytteresse

Kvinnofrukost

Vardagstacksamhet på kvinnofrukost i Ytteresse bönehus