Pedersöre församlings officiella anslagstavla

Det här är Pedersöre församlings officiella anslagstavla. Här publicerar vi officiella kungörelser och protokoll, samt informerar om annat aktuellt som gäller tjänster, beslutsfattande m.m.

Församlingsrådet sammanträder ca en gång per månad. 

Sekretess

En del beslut som fattas av församlingsrådet eller tjänsteinnehavare kan vara sekretessbelagda. Kyrkolagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet bestämmer vilka ärenden som inte kan offentliggöras.

 

Församlingsrådets sammanträden

Församlingsrådet sammanträder ca en gång per månad. 

Protokollen från församlingsrådets möten hittas här.

Anslagstavla

Tag kontakt

Församlingssekreterare

Kansliet i Kyrkostrands församlingshem öppet måndagar och fredagar kl. 8.30-12.00. Kansliet i Esse församlingshem öppet onsdagar kl. 8.30-12.00.

Tag kontakt

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD