Purmo kyrkogård

Purmo kyrkogård

Purmovägen 319, 68930 Purmo

2020 öppnades också ett nytt kapell i det gamla servicehuset.

Förfrågningar till gravkontoret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad, tel. 0403 100 403, 0403 100 404 eller kyrkvaktmästaren i Purmo, tel. 0403 100 466.

Purmo kyrkogård ligger invid kyrkan och kyrkhemmet. Området är drygt 1 ha stort.

Hjältegravarna finns sydväst om kyrkan och inte på den egentliga kyrkogården. Nära kyrkan finns också en minnessten för begravda på annan ort.

Kyrkogårdens gamla del, som grundades år 1861, omfattar avdelningarna 1 och 2. Nya delen som invigdes år 1930 omfattar avdelningarna 3 och 4. Ett mindre antal lediga gravplatser finns på både gamla och nya delen, men de flesta lediga gravarna finns på den utvidgade delen (avdelningarna 5 och 6) som togs i bruk hösten 2006. På den utvidgade delen har en gemensam cementsockel gjutits för varje rad med gravar (gravstenen placeras sedan direkt på sockeln). Gravarna är s.k. djupgravar. En gravplats är en meter bred med plats för två kistor på olika djup.

På de olika avdelningarna finns vattenposter, där anhöriga kan hämta vatten. Här finns också trädgårdsredskap att låna. Avfallskärl finns för både komposterbart och icke komposterbart avfall.

Ett servicehus med garage och personalens sociala utrymmen har byggts strax utanför kyrkmuren.

Karta över Purmo kyrkogård.Öppna länk i ny flik

Läge på kartan

Parkering Parkering
Toalett Toalett