Gemenskap, Bibel- och bönegrupper

Bibel- och bönegrupper samlas på olika ställen i vår församling. Kom gärna med i en grupp! 

De flesta grupper har paus under sommaren.

Bennäs

Bibel och bön i kyrkhemmet tisdagar kl. 18. 

Forsby

Bibel och bön i bykyrkan varannan torsdag kl. 19. Studiegrupp för dig som vill läsa och samtala kring en bibeltext. Kvällen avslutas med bön. 

Purmo

Bön i kyrkhemmet varje torsdag kl. 18. Även sommartid.

Karakaffe

Bennäs kyrkhem tisdagar kl. 9.30-11. Andakt, gemenskap kring kaffebordet.

Symöten och missionsgrupper

Symöten och missionsgrupper samlas i flera byar under terminerna, mer eller mindre regelbundet. Kansliet eller diakoniarbetarna berättar gärna om vilka grupper som finns, så ta kontakt om du är intresserad. Här på webbsidan dyker samlingarna också upp när man söker på Evenemang, vuxna.

 

 

Knäppta händer och uppslagen bibel