Bibel- och bönegrupper

Bibel- och bönegrupper samlas på olika ställen i vår församling. Kom gärna med i en grupp! 

Bennäs

Bibel och bön i kyrkhemmet varje tisdag kl. 18-19.30. Vårterminen startar tisdagen den 1.3.

Karakaffe i kyrkhemmet varje tisdag kl. 9.30-11.

Forsby

Bibel och bön i bykyrkan varannan torsdag kl. 19. Studiegrupp för dig som vill läsa och samtala kring en bibeltext. Jämna veckor. Kvällen avslutas med bön.

Purmo

Bön i kyrkhemmet varje torsdag kl. 19. 

Ytteresse

Bibelsits i Ytteresse bönehus varannan torsdag kl. 18.30. Vi läser tillsammans ett stycke ur Bibeln och diskuterar texten utgående från ett färdigt material med frågor. Kvällen avslutas med bön.

 

 

Knäppta händer och uppslagen bibel