Bibel- och bönegrupper

BIBEL- OCH BÖNEGRUPPER
Forsby bykyrka, torsdagar kl. 19.30, en gång i månaden

Purmo prästgård, varje torsdag kl. 9.30.