Gemenskap, Bibel- och bönegrupper

Bibel- och bönegrupper samlas på olika ställen i vår församling. Kom gärna med i en grupp! 

Bennäs

Bibel och bön i kyrkhemmet varje tisdag kl. 18. 

Forsby

Bibel och bön i bykyrkan varannan torsdag kl. 19. Studiegrupp för dig som vill läsa och samtala kring en bibeltext. Kvällen avslutas med bön. Jämna veckor våren 2023, start 12.1.

Kållby

Bibel och bön för unga vuxna, varannan torsdag i Kållby församlingssal kl. 18. Jämna veckor, start 26.1.

Purmo

Bön i kyrkhemmet varje torsdag kl. 19. 

Ytteresse

Bibelsits i Ytteresse bönehus varannan torsdag kl. 18.30. Vi läser tillsammans ett stycke ur Bibeln och diskuterar texten utgående från ett färdigt material med frågor. Kvällen avslutas med bön. Jämna veckor våren 2023, start 12.1.

Karakaffe

Bennäs kyrkhem varje tisdag kl. 9.30-11. Andakt, gemenskap kring kaffebordet.

Symöten och missionsgrupper

Symöten och missionsgrupper samlas i flera byar under terminerna, mer eller mindre regelbundet. Kansliet eller diakoniarbetarna berättar gärna om vilka grupper som finns, så ta kontakt om du är intresserad. Här på webbsidan dyker samlingarna också upp när man söker på Evenemang, vuxna.

 

 

Knäppta händer och uppslagen bibel