Bibel- och bönegrupper

Purmo prästgård, varje onsdag kl. 9.30.

Forsby bykyrka, torsdagar kl. 19, varannan vecka. (jämna veckor)

 

Knäppta händer och uppslagen bibel