Ni har fått barn - Grattis!

Vi hoppas att ni vill döpa er nya familjemedlem. Dopet är ett dop till Jesus Kristus och syftar till ett liv i gemenskap med honom och med den kristna församlingen. Fastän det är en präst som förrättar dopet är det ändå Gud som handlar.

 

När ska barnet döpas?

De flesta dop sker när barnet är litet, kanske ett par månader. Ungdomar och vuxna som inte är döpta som barn och som vill bli medlemmar i kyrkan döps också. Då kan dopet ske i samband med skriftskolan men kan också ordnas på annat sätt. En tonåring som vill bli döpt behöver föräldrarnas samtycke.

När ett barn har fötts sänder församlingen ett brev till mamman, om hon hör till församlingen. I brevet finns närmare info inför dopet och om hur man bokar ett dop.  Vid dopet blir man medlem i den lokala lutherksa församlingen. Föräldrarna ger barnet namn före dopet. 

 

Faddrar

Den som döps ska ha minst en faddrar som hör till den lutherska kyrkan. Dessutom kan man också ha faddrar som hör till ett annat kristet samfund. Det samfundet måste godkänna det dop som förrättas i den lutherska kyrkan. Den som inte hör till ett sådant samfund kan kallas dopvittne.

Också en vuxen som döps ska ha faddrar som hjälper och stöder i tron.

Faddrarnas uppgift är att hjälpa föräldrarna med den kristna fostran av ett barn och vara ett stöd för den döpta.

Dopet innebär också ett ansvar för oss som församling, föräldrar och faddrar. Vi hjälps alla åt att fostra och vårda den som döpts så att tron och kärleken kan växa.

 

Var ska dopet ske?

En naturlig plats för ett dop är i samband med en gudstjänst i kyrkan. Ni kan också ordna dopet i hemmet eller i någon av församlingens fastigheter, eller t.ex. i en bykyrka eller ett bönehus.

 

Hela församlingen ber för barnet. Det sker i en gudstjänst efter dopet. Där nämns det nydöpta barnet vid namn och innesluts i församlingens förbön. 

Frågor om dopet?

Ta gärna kontakt med någon av församlingens präster om du har frågor om dopet.

En baby som döps
YouTube-video