Ni har fått barn - grattis!

Vi hoppas ni vill döpa er nya familjemedlem. Dopet är ett dop till Jesus Kristus och syftar till ett liv i gemenskap med honom och med den kristna församlingen.

En naturlig plats för ett dop är därför i samband med en gudstjänst i kyrkan. Ni kan också ordna dopet i hemmet eller i någon av församlingens fastigheter som Kyrkostrands församlingshem, i en bykyrka eller i ett bönehus. (Vi upptar ingen hyra för användning av församlingens utrymmen för dop, men om ni vill ordna servering tillkommer pentryavigt och eventuella personalkostnader. Se prislista.) Platsen för dop får ni naturligtvis välja själva. Kontakta församlingens kansli tfn 040 3100440 vardagar kl. 9-13 (ej torsdagar) för att boka präst och eventuella utrymmen för dopet.

Notera att ni bör meddela uppgifter om barnets namn och modersmål till magistraten om dopet blir senare än 3 månader efter barnets födelse.

Hela församlingen ber för barnet. Det sker i en gudstjänst efter dopet. Där nämns det nydöpta barnet vid namn och innesluts i församlingens förbön. Varje barn som döps i församlingen får också en personlig bönevän som ber för barnet under det första året.

I början av året får alla familjer som haft dop i familjen under föregående år en inbjudan till en gudstjänst där vi ber speciellt för alla nydöpta och tänder ljus för var och en av dem.

De som låter döpa sina barn får ansvaret att ge sitt barn en kristen fostran och undervisning. Det handlar om barnets rätt att få de redskap som behövs för naturlig tro. Detta ansvar bärs gemensamt av föräldrar, faddrar och församling. För att bistå i den kristna fostran står församlingen till tjänst med familjeklubbar, där det finns möjlighet att träffas och samtala med familjer i liknande situation. Där finns också möjlighet att lämna in förbönsämnen i förbönslådor. Vidare ordnas dagklubbar, söndagsskola, häftisklubbar och skriftskola.

Den som döps skall ha minst två faddrar som är konfirmerade medlemmar av en evangelisk-luthersk kyrka. Utöver dessa kan som faddrar vara även medlemmar av någon sådan kristen kyrka eller ett kristet religionssamfund, som godkänner ett av den evangelisk-lutherska kyrkan förrättat dop. Utöver de officiella faddrarna kan barnet ha dopvittnen som inte fyller kyrkans kriterier för fadderskap. Som föräldrar skall ni själva välja faddrar till ert barn. Faddrarnas uppgift är att vara ett stöd för föräldrarna och barnet, särskilt med tanke på den kristna tron.

YouTube-video