Ni har fått barn - Grattis!

Vid dopet blir barnet medlem i den kristna församlingen. Dopet är ett dop till Jesus Kristus och början på ett liv i gemenskap med honom. Välkommen att ta kontakt med församlingen för att boka dop!

När ni har fått barn får mamman (om hon är medlem i församlingen) ett brev från församlingen med info inför dopet. Med i brevet följer en blankett från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Den blanketten behövs för att barnets namn ska registreras i befolkningsregistret. Ge den åt prästen senast i samband med dopet. (Om dopet hålls senare än vid tre månaders ålder anmäls namnet direkt till MDB - se nedan)

1. Ring församlingskansliet och boka tid och plats för dopet, tfn 040-3100440

2. Fyll också i vår elektroniska blankett med uppgifter som behövs för dopet, barnets namn och faddrarnas namn. Barnet ska ha minst en fadder som ska vara medlem i den lutherska kyrkan.

3. I samband med dopet skriver prästen under den blankett ni fått från MDB (Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata) som ni fått hemsänd. Ha den till hands då!

Faddrar

Den som döps ska ha minst en fadder som hör till den lutherska kyrkan. Dessutom kan man också ha faddrar som hör till ett annat kristet samfund. Det samfundet måste godkänna det dop som förrättas i den lutherska kyrkan. Den som inte hör till ett sådant samfund kan kallas dopvittne.

Faddrarnas uppgift

Var ska dopet ske?

Dopet är ett dop in i församlingens gemenskap och därför är det naturligt att döpas i samband med en gudstjänst. Man kan också ha dopet hemma eller i församlingens lokaler. I Purmo kyrkhem, Bennäs kyrkhem och Esse församlingshem kan man själv ordna servering mot en förmånlig pentryavgift.

Tips på sånger och dikter vid dop

Musiken är en viktig del av alla kyrkliga fester. Vid dopet sjungs psalmer, men det går också att välja andra sånger till både allsång och solosång. Kanske vill någon läsa en vers eller dikt? Här hittar ni tips på sånger och dikter som passar vid dopÖppna länk i ny flik

Hela församlingen ber för barnet

Det sker i en gudstjänst efter dopet. Där nämns det nydöpta barnet vid namn och innesluts i församlingens förbön. 

I Esse kyrka finns också ett dopträd. I dopträdet får man hänga upp ett löv med barnets förnamn och dopdatum. Det gör vi för dem som finns inom Esse församlingsdel. Kom litet före gudstjänsten till sakristian så får ni lövet och mera information. 

Anmälan om registrering av barnets namn

Om dopet skjuts upp längre än tre månader efter barnets födelse behöver föräldrarna göra en namnanmälan till Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata (tidigare Magistraten). Den blankett som sänds till mamman efter barnets födelse ska då fyllas i och lämnas in dit. (Läs mera på MDB:s sidor här.Öppna länk i ny flik)

Blanketten sänds/lämnas in till: 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / registrering av namn.

Kanalesplanaden 1, 68600 Jakobstad. 

 

Frågor om dopet?

Kontakta någon av församlingens präster om du har frågor om dopet.

Ett brinnande dopljus står bredvid en dopskål med ett kors i botten.

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

I centrum för dopet står en ny, liten människa. Det finns ingen strikt etikett att följa. Det viktiga är att dopet känns bra för familjen. Här har vi samlat de viktigaste punkterna som hjälper er att planera dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Alla ska ha minst en fadder.

Läs om att välja faddrar