Tempellunden

Gravgårdsområdet är beläget söder om Pedersöre gamla gravgård. Hela området är ca. tre hektar stort och omfattar enligt planen 17 avdelningar.

Tempellunden invigdes i juni 2003 och en avdelning med kistgravar tas i bruk åt gången. På de två första avdelningarna (A och B) som tagits i bruk är alla kistgravar inlösta eller reserverade och en tredje avdelning (C) har påbörjats. En gemensam cementsockel gjuts för varje rad med gravar (gravstenen placeras sedan direkt på sockeln). Gravarna är s.k. djupgravar. En gravplats är en meter bred med plats för två kistor på olika djup.

På denna gravgård finns också en minneslund. Urnorna läggs ner på ett gemensamt gravfält. Här finns en minnesplats med en sten där en metallplatta med den avlidnes namn kan sättas fast samt plats för blommor och ljus.

Via denna länk hittas kartan över Pedersöre gravgård.Öppna länk i ny flik

Tempellunden sett ovanifrån. Gröna gräsmattor och björkar samt gravar  i raka rader. Tempellunden en rund ring
Tempellunden