Kållby församlingssal

Kållby församlingssal

Centrumvägen 187, 68800 Kållby

040 868 7164

Kållby församlingssal används för dagklubb, familjeklubb och häftisklubb. Här kan också andra smågrupper samlas och möten hållas.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett