St Olofskören

St Olofskören är för Dig som är intresserad av att sjunga i kör. Vi sjunger 4-stämmig variationsrik andlig körrepertoar. Vi berikar församlingens gudstjänstliv med vår sång och ibland besöker vi andra församlingar och tillfällen. Vi samarbetar också med kyrkokören, särskilt vid de stora kyrkliga helgerna.

Höstterminen 2020 övar St Olofs kören tillsammans med Kyrkokören torsd kl.18.30.

Dirigent Henrik Östman

St Olofskören samlade vid ljusstaken i Pedersöre kyrka.