St Olofskören

St Olofskören är för Dig som är intresserad av att sjunga i kör. Vi sjunger 4-stämmig variationsrik andlig körrepertoar. Vi berikar församlingens gudstjänstliv med vår sång och ibland besöker vi andra församlingar och tillfällen. Vi samarbetar också med kyrkokören, särskilt vid de stora kyrkliga helgerna.

Vi övar i Bennäs kyrkhem onsdagar kl. 18.

Vårterminen 2024 inleds onsdag 17.1 kl.18. Dirigent är Henrik Östman.

St Olofskören samlade vid ljusstaken i Pedersöre kyrka.

Tag kontakt

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD