St Olofskören

St Olofskören är för Dig som är intresserad av att sjunga i kör. Vi sjunger 4-stämmig variationsrik andlig körrepertoar. Vi berikar församlingens gudstjänstliv med vår sång och ibland besöker vi andra församlingar och tillfällen. Vi samarbetar också med kyrkokören, särskilt vid de stora kyrkliga helgerna.

St Olofskören övar onsdagar kl. 18 i Kyrkhemmet i Bennäs. Höstterminen 2019 start 28.8 2019, undantagsvis i Kyrkostrands församlingshem.

Ny dirigent Henrik Östman.

St Olofskören och ljusstaken i Pedersöre kyrka