Präster


Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Församlingspastor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad