Präster


Kaplan
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Kyrkoherde
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Församlingspastor
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Församlingspastor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD