Präster


Daniel Björk

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Tuomo A. Komulainen

Församlingspastor
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Tomas Portin

kaplan
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Jimmy Österbacka

Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar