Präster


Mia Anderssén-Löf

Kyrkoherde
Pedersöre församling
Essevägen 254
68820 Esse

Tomas Portin

Kaplan
Pedersöre församling
Essevägen 254
68820 ESSE

Jimmy Österbacka

Kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar