Präster


Tuomo A. Komulainen

Församlingspastor
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Tomas Portin

tf kyrkoherde 6.8.2022-31.8.2023
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Jimmy Österbacka

Kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar