Präster


Mia Anderssén-Löf

Kyrkoherde fr.o.m. 1.12.2021 T.f kaplan 1-30.11.2021
Pedersöre församling
Essevägen 254
68820 Esse

Kaj Granlund

Kyrkoherde
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Tomas Portin

Kaplan
Pedersöre församling
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Dennis Svenfelt

Församlingspastor
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Jimmy Österbacka

tf kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar