Präster


Kaj Granlund

Kyrkoherde
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Tomas Portin

Kaplan
Pedersöre församling
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO

Dennis Svenfelt

Församlingspastor
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE

Jimmy Österbacka

tf kaplan
Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD

Oftast ledig måndagar och tisdagar