Pedersöre församlings dataskydd

EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft 25.5.2018. Enligt förordningen har en privatperson rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter. Man har rätt att få tillgång till vilka uppgifter som registrerats, och i vissa fall har man rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Förordningen beaktas också i kyrkans olika verksamhetsformer.

Via denna länk hittas Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets allmänna principer för dataskyddet.

Registeransvarig

Pedersöre församling
Vasavägen 116
68600 Jakobstad

pedersore.forsamling@evl.fi

Tfn 040-3100440

Kontaktpersoner

Hans Häggblom, kyrkoherde
Tfn 040-3100441
hans.haggblom@evl.fi

Lena Sandberg, församlingssekreterare
Tfn 040-3100440
lena.sandberg@evl.fi

 
Dataskyddsombud

Församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har ett dataskyddsombud som bl.a. fungerar som kontaktpunkt för begäranden från enskilda personer beträffande behandlingen av deras personuppgifter och utövandet av deras rättigheter. Du kan naturligtvis också kontakta församlingens kansli eller kyrkoherde.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet
Kustens IT, dataskyddsombud Rauno Saarnio, Ebba Braheesplananden 2, 68600 Jakobstad
E-post: gdpr.kustensit@evl.fi
Tfn: 040-3100467

 

Exempel på personuppgifter

 • Namn och efternamn
 • Hemadress
 • E-postadress såsom namn.efternamn@företag.com
 • Id-kortsnummer
 • platsinformation (t.ex. platsfunktionen på en mobiltelefon)
 • IP-adress

 

Du har rätt till

 • Information om behandlingen av dina personuppgifter.
 • Att få tillgång till de personuppgifter som finns om dig.
 • Att be att inkorrekta, felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas.
 • Att begära att personuppgifter raderas när de inte längre behövs eller om behandlingen är olaglig.
 • Att invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte eller baserat på skäl rörande din personliga situation.
 • Att kräva begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter i specifika fall.
 • Att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och skicka dem till en annan personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”).
 • Att begära att beslut baserade på automatiserad behandling som rör dig eller på ett betydande sätt påverkar dig och som är baserade på dina personuppgifter fattas av fysiska personer, inte bara av datorer. Du har också i det här fallet rätt att uttrycka din åsikt och att bestrida ett beslut.

För att utöva dina rättigheter ska du kontakta församlingen eller församlingens dataskyddsombud. Om församlingen inte kan uppfylla din begäran måste anledningen till detta anges. Du kan bli ombedd att tillhandahålla information för att bekräfta din identitet för att utöva dina rättigheter.