Kållby bönehus

Centrumvägen 312 , 68800 Kållby

Kållby bönehus

Bönehuset ägs av Svenska Lutherska Evangeliföreningens lokalavdelning i Esse-Kållby.  

Man samlas till symöten och kvällspredikningar  i  bönehuset.

Hörselslinga
Parkering
Toalett

Evenemang

må 1.11 kl. 13.00

Centrumvägen 312, 68800 Kållby

Symöte

Välkommen
må 15.11 kl. 13.00

Centrumvägen 312, 68800 Kållby

Symöte

Välkommen