Kållby bönehus

Kållby bönehus

Centrumvägen 312, 68800 Kållby

Bönehuset ägs av Svenska Lutherska Evangeliföreningens lokalavdelning i Esse-Kållby.  

Man samlas till symöten och kvällspredikningar  i  bönehuset.

Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 11.6 kl. 19.00

Centrumvägen 312, 68800 Kållby

Sommarfest

Välkommen!