Kållby bönehus

Kållby bönehus

Centrumvägen 312, 68800 Kållby

Bönehuset ägs av Svenska Lutherska Evangeliföreningens lokalavdelning i Esse-Kållby.  

Man samlas till symöten och kvällspredikningar  i  bönehuset.

Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

må 4.12 kl. 13.00

Centrumvägen 312, 68800 Kållby

Symöte

Symöte