En utsträckt handflata med ett träkors inuti.

För dig som är ung!

Församlingens ungdomsarbete är till för dig som är 12 år och äldre. Är du nyfiken på livet och den kristna tron - välkommen med i vår verksamhet!

Vi samlas till ungdomskvällar varje fredag och i smågrupper (t.ex. tjejgrupp och killgrupp).

Läger betyder gemenskap och vi växer tillsammans!

 

Följ oss på:

Instagram: pedersore_ung 

Facebook: pederöre församlings ungdomsarbete

 

Du vet väl om att du är värdefull, 

att du är viktig här och nu,

att du är älskad för din egen skull,

för ingen annan är som du!

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Purmo prästgård, Aspegrensvägen 2
68930 PURMO
Församlingspedagog
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Församlingspastor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD