Lovsång i församlingen

I församlingen finns flera lovsångsgrupper som medverkar då och då vid gudstjänster och andra tillfällen. Kontakta gärna någon av kantorerna om du vill veta mera om lovsångsgrupperna. Lovsångsgrupper kan medverka vid lovsångs och förbönstillfällen.

Fågeln svarthätta sjunger av hjärtans lust.

Tag kontakt

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor (tjänstledig t.o.m. 31.7.2022)
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor (tjänstledig tills vidare)
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE