Lovsång i församlingen

I församlingen finns flera lovsångsgrupper som medverkar då och då vid gudstjänster och andra tillfällen. Kontakta gärna någon av kantorerna om du vill veta mera om lovsångsgrupperna. Anna-Karin Johansson leder lovsångsgrupp i Purmo som regelbundet medverkar vid lovsångs och förbönstillfällen.

Fågeln svarthätta sjunger av hjärtans lust.

Tag kontakt

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE