Händer.  Vit fredsduva med lagerblad i ukrainska färgerna blått och gult.

Bön och stöd till krigsdrabbade

När krig och oroligheter drabbar vår värld kan vi lätt drabbas av oro, kanske till och med ångest. Vi kan känna ett behov av att få prata med någon. Vi vill gärna göra något för att stöda de människor som har det svårt. Nu lider vi med Ukraina och människorna där.

Som kristna vet vi att Gud håller hela världen i sin hand. Han är densamme vad som än sker, i världen och i vårt eget liv. I Psaltaren står det: "Ropa till mig på nödens dag. Jag ska rädda dig, och du ska ära mig." (Psaltaren 50:15) Gud hör bön!

Rent konkret kan vi ge ekonomiskt bidrag till någon organisation som hjälper. På många orter i Finland samlar man in mat, kläder, mediciner, hygienartiklar m.m. som sänds till Ukraina eller de ukrainska flyktingarna som kommit till grannländerna runt Ukraina.

Vi finns till för dig

När livet känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präster, diakoniarbetare och andra anställda finns också till för samtal och hjälp.

I livet kan det hända mycket och ibland börjar tankarna snurra på tomgång. Då kan det vara skönt att tala med någon utomstående. Ta kontakt om du vill samtala med en av församlingens anställda. Alla anställda har tystnadsplikt. Prästernas tystandsplikt är absolut i själavård och i  bikt.

Du kan också lämna in böneämnen i förbönslådor i kyrkorna eller på vår webbsida.