Kontaktuppgifter

Församlingens kansli är öppet vardagar kl. 9-13, ej torsdagar.
 

Pedersöre församling
Kyrkostrands församlingshem
Vasavägen 116
68600 Jakobstad

Tfn 040 3100440
Fax 040 3100498

pedersore.forsamling@evl.fi

B E F G H L N P S Ö

B


Fastighetsarbetare
Vaktmästeri
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

E


Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

F


Barnledare

Tisdagar och torsdagar i Lepplax bykyrka. Onsdagar och fredagar i Bulderbackagården

G


Kock, städare, husmorsvikarie
Husmorstjänster
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

H


Barnledare

Måndag och onsdag i dagklubb i Kyrkhemmet i Bennäs samt tisdag och torsdag i dagklubben i Lepplax bykyrka

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Husmor
Husmorstjänster
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

L


Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

N


Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad

P


Tf kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Barnledare

S


Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Barnledare

Måndag och onsdag i dagklubben i Kyrkhemmet i Bennäs samt tisdag och torsdag i dagklubben i Kållby församlingssal

Ö


Församlingspräst
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad