Diakoni, stöd och hjälp

Diakonin hjälper genom samtal på kansli eller vid besök i hemmet, ekonomiskt stöd eller hjälp med kontakten till olika instanser

Tillsammans kan vi söka fungerande lösningar i Din livssituation!

Du kan komma till församlingens kansli för att träffa oss, Kyrkostrands församlingshem. Vi finns anträffbar måndagar kl. 9-11. Övriga tider, ring eller sänd sms så kommer vi överens om tid och plats.


Åsa  Eklund

Åsa Eklund
Diakoniarbetare

Diakoni och hjälp

040 310 0446
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad


Maria Emet

Maria Emet
Diakoniarbetare

Diakoni och hjälp

040 310 0447
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad