Församlingskansli


Lena Sandberg

Lena Sandberg
Församlingssekreterare


040 310 0440
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad