Pedersöre församling

Hela livet - hela människan

Vi möts i alla olika skeden av livet och delar Guds helhet och helighet.

Pedersöre församling består idag av drygt 5000 medlemmar fördelade på 11 byar, Sundby, Karby, Skutnabba, Staraby, Bennäs, Sandsund, Lövö, Forsby, Kållby, Katternö, Östensö, Edsevö och Lepplax. De allra flesta har sina egna bykyrkor och bönehus. Andligheten präglas starkt av de s.k. inomkyrkliga väckelserörelserna Kyrkans Ungdom, Evangeliföreningen och Laestadianernas fridsföreningar. Församlingslivet fungera också i symbios med de på området verkande frikyrkliga församlingarna. Pedersöre församling är svenskspråkig . Församlingens kyrka finns i Jakobstad.


Tag kontakt

Hans Häggblom
Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Lena Sandberg
Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad