Livlig körverksamhet

Församlingen har många olika körer som övar regelbundet och medverkar i gudstjänster eller vid andra tillfällen. Välkommen med i en kör om du tycker om att sjunga!

Pedersöre församlings manskör sjunger uppe på läktaren i Pedersöre kyrka.
Manskören uppe på läktaren i Pedersöre kyrka.

Tag kontakt med våra kantorer

Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD
Kantor (tjänstledig tills vidare)
Pedersöre församling
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE
Kantor (tjänstledig t.o.m. 31.7.2022)
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD