Församlingsval hösten 2022

Vi har fått ett resultat i församlingsvalet. Tack till alla kandidater som ställt sig till förfogande och tack till alla som kom och röstade!

Valdeltagandet i Pedersöre församling blev 25%.

De nya förtroendevalda för perioden 2023-2026 hittar du här under. 

Valinsamling för människor i nöd

I anslutning till församlingsvalet år 2022 genomförs en valinsamling. Den är ett samarbete mellan Kyrkans Utlandshjälp, Kyrktjänsts Kotimaanapu, Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet. Intäkterna används till att hjälpa människor i nöd både i Finland och i utlandet.

Tror Hoppas Älskar #församlingsvalet Ev. Luth. Kyrkan i Finland

Tag kontakt

Församlingssekreterare

Kansliet i Kyrkostrands församlingshem öppet måndagar och fredagar kl. 8.30-12.00. Kansliet i Esse församlingshem öppet onsdagar kl. 8.30-12.00.

kaplan
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE