Läger och resor

Läger betyder skoj och gemenskap, tro och liv!

Gaming-läger

För dig som vill spela dator- eller sällskapsspel. Kontaktperson Mi Lassila tfn 040-3100449.

S.o.S-läger 

är en populär höst-weekend BARA för dem som går i årskurs 6 och 7! Aktiviteter, roligt kvällsprogram, andakter, nattbio, nattcafé och förstås fritid.
Weekenden hålls varje år i november månad på Pörkenäs lägergård.

Infobrev sänds till alla i åk 6-7 i församlingen. 

Ungdomsweekend 

För alla konfirmerade och äldre. 

Höstdagarna

Förbundet kristen skolungdom ordnar varje år HöstdagarÖppna länk i ny flik, på Allhelgona-helgen, i november. Höstdagarna stort läger för alla svenskspråkiga församlingar o samlar ca. 500-700 ungdomar varje år. Där hålls många olika verkstäder, samlingar/konserter i stora salen, mässor, ljusvandring, m.m. 
Varje år har dagarna ett tema som olika gäster o program försöker ta upp ur olika synvinklar.

Att resa tillsammans skapar gemenskap så därför brukar vi åka med gemensam buss till lägret. Anmälningarna tas emot av din ungdomsarbetsledare som anmäler församlingen deltagare till FKS.

Ungdomens kyrkodagar

Ungdomens kyrkodagar Öppna länk i ny flikett årligen återkommande evenemang som hålls i januari månad. Från de svenskspråkiga församlingarna utses i november de delegater/ungdomar, (för Pedersöres del 9 st)  som åker till dagarna och som där i plenum diskuterar de motioner/diskussionsinitiativ som kommit in o röstar fram ett beslut. Ett tillfälle att öva sig i mötes-teknik :)                        

Övrigt program är olika work-shops, mässor osv. + bonus: att lära känna ungdomar från hela svensk-finland. Dagarna är ett förtroendeuppdrag så församlingen står för kostnaderna.   

Ungdomar ligger i en ring på golvet.
Omröstning på ungdomens kyrkodagar.
Ungdomens kyrkodagar, omröstning