Läger och resor

Läger betyder skoj och gemenskap, tro och liv!

 

Ledarweekend i mars 2024

I vår, närmare bestämt den 15-17 mars, är du som går i hjälpledarutbildning och du som redan är hjälpledare välkommen på en weekend på Pörkenäs. För ALLA nya och gamla hjälpisar! Kom och bli inspirerad för läger och livet med Jesus! Kostnad: 40€. (Om priset känns utmanande så löser vi det.)

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta Mi eller Rebecka om du har frågot om ledarweekenden.

 

Ungdomsweekend på hösten

Ungdomsweekend för årskurs 8 och äldre ungdomar ordnas en helg under hösten på Pörkenäs.

 

S.o.S-läger i november 

är en populär höst-weekend BARA för dem som går i årskurs 6 och 7! Aktiviteter, roligt kvällsprogram, andakter, nattbio, nattcafé och förstås fritid.
Weekenden hålls varje år i november månad på Pörkenäs lägergård.

Infobrev sänds till alla i åk 6-7 i församlingen. 

Höstdagarna

Förbundet kristen skolungdom ordnar varje år HöstdagarÖppna länk i ny flik, på Allhelgona-helgen, i november. Höstdagarna stort läger för alla svenskspråkiga församlingar o samlar ca. 500-700 ungdomar varje år. Där hålls många olika verkstäder, samlingar/konserter i stora salen, mässor, ljusvandring, m.m. 
Varje år har dagarna ett tema som olika gäster o program försöker ta upp ur olika synvinklar.

Att resa tillsammans skapar gemenskap så därför brukar vi åka med gemensam buss till lägret. Anmälningarna tas emot av din ungdomsarbetsledare som anmäler församlingen deltagare till FKS.

Ungdomens kyrkodagar

Ungdomens kyrkodagar Öppna länk i ny flikett årligen återkommande evenemang som hålls i januari månad. Från de svenskspråkiga församlingarna utses i november de delegater/ungdomar, (för Pedersöres del 9 st)  som åker till dagarna och som där i plenum diskuterar de motioner/diskussionsinitiativ som kommit in o röstar fram ett beslut. Ett tillfälle att öva sig i mötes-teknik :)                        

Övrigt program är olika work-shops, mässor osv. + bonus: att lära känna ungdomar från hela svensk-finland. Dagarna är ett förtroendeuppdrag så församlingen står för kostnaderna.   

Pörkenäs lägergård
Pörkenäs lägergård
Omröstning på ungdomens kyrkodagar.
Ungdomens kyrkodagar, omröstning

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
tf. församlingspedagog 15.8.2023-31.7.2024
Essevägen 254
68820 ESSE